Je bent een muziekspecialist als...

Dit  vak richt zich specifiek naar die leerlingen die zich willen verdiepen in de "klassieke " notenleer.

Komt aan bod: verdieping in de muziektheorie / leesvaardigheid, lezen en solfiëren in verschillende sleutels/ inoefening basis ritmes in verschillende maatsoorten/ gehoortraining ( toonladders, intervallen, akkoorden, ritme, melodie..) / partituurkennis / basis van harmonieleer/ instrumenten kennis, specifieke kenmerken, indeling / componisten en hun tijd/

Aan de basis liggen de specifieke noden van de leerlingen.