Vergaderkalender adviesraden

GECORO

De digitale vergadering vindt plaats op maandagavond 21 september 2020 om 20.00 u.

Agenda 

 • Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 • Toelichting en goedkeuring gewijzigd huishoudelijk reglement 
 • Toelichting project Havenplein 
 • Toelichting visie De Ideale Woning omtrent sociale huisvesting binnen Schoten  
 • Toelichting stavaza herinrichting Klarre Warre 
 • Brainstorm herbestemming Kasteel i.f.v. opmaak beheersplannen 
 • Terugkoppeling vragen Patrick Vinck over lopende dossiers d.d. 11.05.2020
 • Eventueel varia 

Vergaderkalender

 • 16 november 2020
 • 25 januari 2021
 • 22 maart 2021
 • 31 mei 2021
 • 27 september 2021
 • 22 november 2021