Bodemattest

Wanneer je een onroerend goed koopt of langdurig huurt met een looptijd van meer dan 9 jaar is een bodemattest nodig. Dat vraagt de verkoper/verhuurder aan bij de OVAM. Meestal zorgt de notaris of de immogroep hiervoor.

Het Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering VLAREBO heeft als belangrijkste doel het vrijwaren van de koper/huurder voor bodemvervuiling (en de daaraan gekoppelde saneringskosten). Particulieren moeten ook tijdig mazouttanks en dergelijke laten keuren om bodemvervuiling te voorkomen.

Je kan meer lezen over bodembescherming op www.ovam.be.