Integraal waterbeleid

Vroeger kwam het erop aan om water zo snel mogelijk af te voeren. Dit, in combinatie met de hoge verhardingsgraad, heeft geleid tot overstromingen. Het integraal waterbeleid pakt het anders aan door ruimte voor water te creëren. Sterfgrachten laten het water in de bodem intrekken. Zo wordt het water niet meer afgeleid naar lager gelegen gebieden. Water wordt nu gebufferd, opgevangen en vertraagd geïnfiltreerd in de bodem en daarna afgevoerd. Overigens is het belangrijk om water al op het dak (bv. via een groendak) of in een wateropvangbassin vast te houden. Dit laatste is trouwens verplicht.