Erkenning van een kind

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader/meemoeder– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het kind.

Als de ouders niet getrouwd zijn, kan de vader/meemoeder het kind met de toestemming van de moeder erkennen.

Voorwaarden

De vader/meemoeder die het kind wil erkennen, komt samen met de moeder van het kind naar de burgerlijke stand. Is het kind 12 jaar of ouder, dan moet hij of zij ook aanwezig zijn. 

Als het kind niet in Schoten geboren is, neem je een uittreksel uit de geboorteakte mee.

Wijziging vanaf 01/04/2018

Voor inwoners: zowel moeder als erkenner leggen een geboorteakte van zichzelf voor. Deze kunnen we opvragen als je in België geboren bent.

Inwoners geboren in het buitenland zorgen zelf voor hun geboorteakte.

Er worden 2 aktes opgemaakt:

 1. Aangifte van erkenning.
 2. Erkenningsakte.

Bij vermoeden van schijnsituatie maken we de definitieve erkenningsakte niet onmiddellijk op. Er vindt eerst een onderzoek plaats.

Vreemdelingen met verblijfsrecht nemen volgende stukken mee:

 1. Afschrift van de originele geboorteakte, gelegaliseerd en indien nodig met apostille + beëdigde vertaling in het Nederlands.
 2. Bewijs van identiteit.

Personen zonder verblijfsrecht nemen volgende stukken mee:

 1. Afschrift van de originele geboorteakte, gelegaliseerd en indien nodig met apostille + beëdigde vertaling in het Nederlands.
 2. Bewijs van identiteit.
 3. Bewijs van nationaliteit.
 4. Bewijs van ongehuwde staat.
 5. Gewoonterecht van zijn/haar land in verband met erkenning van een kind.

Er vindt bij personen zonder verblijfsrecht die een kind willen erkennen, steeds een onderzoek plaats.

Ekenning voor de geboorte

 • De erkenning kan gebeuren op ieder tijdstip voor de geboorte.
 • Bij erkenning voor de geboorte moet de moeder een medisch attest hebben waaruit blijkt dat ze zwanger is, afgeleverd door geneesheer of vroedvrouw.
 • Bij een meerlingenzwangerschap, heb je een medisch attest van ieder ongeboren kind.
 • Identiteitskaarten meebrengen.

Erkenning tijdens opmaak van de geboorteakte

 • Vader/meemoeder en moeder bieden zich samen aan bij de burgerlijke stand.
 • De moeder geeft hierbij de toestemming tot erkenning.
 • Identiteitskaarten meebrengen.

Erkenning na opmaking van de geboorteakte

 • De erkenningsakte wordt opgemaakt na opmaak van de geboorteakte.
 • De ouders kunnen kiezen of het kind de naam van de moeder behoudt of de naam van de erkenner krijgt.
 • Wanneer achteraf de ouders toch beslissen dat het kind de naam van de vader moet dragen, kan men bij de burgerlijke stand een verklaring afleggen binnen een termijn van 1 jaar, nadat de erkenningsakte werd opgemaakt.
 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet het kind toestemmen in de erkenning en de naamswijzing.
 • Identiteitskaarten meebrengen.

Prijs

Gratis