Geslachtswijziging

De procedure van geslachtswijziging wijzigt juridisch het geslacht zoals vermeld staat in je geboorteakte.

Voorwaarden

Volgende personen kunnen een aanvraag doen:

 • De meerderjarige Belg.
 • De ontvoogde minderjarige Belg.
 • De niet-ontvoogde minderjarige Belg bijgestaan door de moeder, de vader of de wettelijke vertegenwoordiger.
 • De meerderjarige vreemdeling, ingeschreven in de bevolkingsregisters.
 • De ontvoogde minderjarige vreemdeling, ingeschreven in de bevolkingsregisters.
 • De niet-ontvoogde minderjarige vreemdeling, ingeschreven in de bevolkingsregisters, bijgestaan door de moeder, de vader of de wettelijke vertegenwoordiger.

Procedure

Dien je aanvraag in bij de dienst burgerlijke stand van je woonplaats. Hiervoor leg je volgende attesten van de psychiater en chirurg voor:

 • Attest waarin de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging tot het andere geslacht te behoren dan datgene vermeld in de geboorteakte is opgenomen.
 • Attest waarin het ondergaan van een geslachtsaanpassing is opgenomen (wanneer dit uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is).
 • Attest waarin staat dat je niet meer in staat bent om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te verwekken.

De beambte maakt een akte van geslachtswijziging op en geeft dit binnen 3 dagen door aan de procureur des Konings. Het parket kan binnen de 60 dagen verzet aantekenen. Als er geen verzet is, schrijft de ambtenaar de akte van geslachtswijziging in in de geboorteregisters ten vroegste 30 dagen na het verstrijken van de verzetstermijn.

De geslachtswijziging gaat in vanaf de dag van inschrijving van de akte. Je geboorteakte en de bevolkingsregisters worden dan gewijzigd. Je moet nu ook een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart.
 • De vereiste verklaringen van de artsen.

Prijs

Gratis

Uitzonderingen

De ambtenaar kan weigeren de akte van geslachtswijziging op te maken als:

 • De aanvrager juridisch onbekwaam is.
 • Je de vereiste documenten niet kan voorleggen.