Aanpassingen voor een verkeersveilige schoolomgeving

Gemeente Schoten gaat enkele belangrijke aanpassingen doen rond het Sint-Cordula Instituut en basisschool Deuzeldpark. Zo kunnen de scholieren in een verkeersveilige omgeving naar school.

Sint-Cordula Instituut

Het kruispunt van de Vordensteinstraat met de Constant Neutjensstraat is een gekend probleem. Dat kruispunt pakken we nu aan.

  • Het bestaande middeneiland wordt verkleind.
  • De fietsoversteek in de Vordensteinstraat wordt verbreed.
  • Het fietspad in de Vordensteinstraat wordt aan de oneven zijde doorgetrokken. Hierdoor zullen automobilisten hun bocht ruimer moeten nemen.

Nog een belangrijke verandering is dat het verkeer dat van de Ridder Walter van Havrelaan richting Constant Neutjensstraat komt geen voorrang meer heeft. Automobilisten die rechts afslaan, geven eerst de fietsers en voetgangers voorrang. Dat zal je duidelijk zien aan de haaientanden op de rijbaan en de nodige verkeersborden. 

Schoolstraat Deuzeldpark

Sinds de bouw van basisschool Deuzeldpark in de Sterrestraat kreeg het gemeentebestuur veel klachten over gevaarlijke verkeerssituaties. Daarom besliste de gemeente om vanaf dinsdag 23 april 2019 een schoolstraat in te voeren. Kinderen en buurtbewoners kunnen nu veiliger van en naar school gaan.

De Sterrestraat en de Venusstraat worden bij het begin en einde van de schooldag afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van fietsers, bromfietsers en bewoners.

  • De straten zijn elke schooldag afgesloten van 8.00 tot 8.45 u en van 15.00 tot 15.45 u.
  • Op woensdag zijn ze afgesloten van 8.00 tot 8.45 u en van 12.00 tot 12.30 u.

Iedere schooldag plaatst het schoolpersoneel de nadarhekken op het kruispunt Sterrestraat – Jozef Cogelslei en op het kruispunt Venusstraat – Marsstraat. Nadien halen ze ze weer weg.

Terug naar nieuwsoverzicht