Gemeente Schoten gaat in beroep tegen vergunning asfaltcentrale Colas

Eind vorig jaar ontving asfaltbetoncentrale Colas uit Wijnegem een voorwaardelijke hervergunning voor de uitbating van haar productie- en opslaginfrastructuur. Het Schotense gemeentebestuur besliste donderdag 13 januari om beroep aan te tekenen tegen deze vergunning.

Tijdens het openbaar onderzoek werden heel wat bezwaren en adviezen ingediend met betrekking tot geurhinder, geluidsoverlast, mobiliteitsproblemen en stofhinder. Het gemeentebestuur is van mening dat de bestendige deputatie hiermee onvoldoende rekening heeft gehouden bij de opmaak van de vergunning. Schoten meent dan ook dat de afgeleverde vergunning te weinig zekerheid biedt dat de hinder voor de omwonenden zal verminderen. De komende dagen zal dit beroep juridisch verder onderbouwd en ingediend worden.

Terug naar nieuwsoverzicht