Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vergaderen digitaal 27 januari 2022

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vergaderen op donderdag 27 januari 2022 om 20.00 u. De burgemeester heeft beslist dat de vergadering digitaal (via Teams) zal verlopen omdat fysiek vergaderen afgeraden wordt tijdens deze coronacrisis.

Je kan de vergadering live volgen via Youtube of herbekijken na de vergadering.

Spreekrecht

Wens je je spreekrecht uit te oefenen op een ingediend agendapunt?

Dat kan:

  • Digitaal: uiterlijk 3 dagen voor de vergadering stuur je een mail naar secretariaat@schoten.be waarin je meedeelt over welk agendapunt je graag spreekrecht zou willen uitoefenen. Verdere praktische afspraken omtrent het digitaal bijwonen van de vergadering, zullen hierna met jou gemaakt worden door het secretariaat.
  • Indien je dit niet digitaal wil of kan doen, is er een alternatief voorzien. Naast het indienen van het verzoek spreekrecht te willen uitoefenen per mail, kunnen inwoners hun verzoek ook schriftelijk aan het secretariaat bezorgen. De datum van ontvangst van dit verzoek dient 3 dagen voor de datum van de vergadering te liggen, waarbij de datum van afstempeling op de gemeente telt. De tussenkomst naar aanleiding van het uitoefenen van je spreekrecht zal aan de algemeen directeur en de voorzitter bezorgd worden zodat de raadsleden bij de behandeling van het punt dit mee kunnen nemen in hun beraadslagingen. De raadsleden worden in kennis gesteld van de vooraf ingediende vragen.
Terug naar nieuwsoverzicht