Opgelet: captatieverbod voor water uit Laarse Beek en zijstromen

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een captatieverbod in voor de onbevaarbare waterlopen van 9 stroomgebieden, waaronder de Laarse Beek in Schoten. Dit verbod houdt concreet in dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen. Verder moeten alle visvijvers volledig worden afgekoppeld van de waterlopen. Alleen zeer uitzonderlijk capteren van drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, blijft toegelaten.

Het captatieverbod is vooral van toepassing op de wijken Elshout, Zeurt, Ter Heide en een stuk van Bloemendaal

Het waterpeil in de stroomgebieden waar een captatieverbod geldt, is zeer laag. Het verbod is nodig om het (grond)watersysteem te beschermen en de valleigebieden die heel gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. Het verbod geldt zeker tot en met 29 juli.

Meer informatie vind je op de website van de provincie Antwerpen.

Laat het gras maar… drogen!

Er zal streng worden toegezien op het captatieverbod dat werd uitgevaardigd door de gouverneur. Elke druppel telt voor de Laarsebeek, die overigens als 'habitatgebied' Europese bescherming geniet. 

Tenslotte nog enkele tips om de droogte door te komen:

  • Gras kan gerust een droogteperiode overleven. Het ziet er misschien kapot uit, maar na enkele regenbuien zal het langzaam terug groen worden en groeien als voordien.
  • Een gazon waar bloemen en planten in/rond staan heeft minder last van de droogte dan een steriele gazon. Overweeg dus om enkele bloemen aan te planten. Misschien enkele bij- of vlindervriendelijke exemplaren?
  • Bomen en struiken kan je 'vochtiger' houden door bladeren te laten liggen of te voorzien in mulch of houtsnippers. Zorg voor bodembedekkers, een vegetatieloze bodem droogt zeer snel uit!
  • Vang regenwater op in een regenwaterput of een vijver. Of waarom niet in een regenton die door de gemeente wordt gesubsidieerd? Neem hier een kijkje voor alle milieu- en groensubsidies. 

 

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht