Bekendmaking ontheffing plan-MER-plicht stedenbouwkundige verordening kleinhandel

Het Team MER van het Vlaams departement Omgeving heeft op 4 mei 2022 bepaald dat er geen milieueffectenrapport (plan-MER) opgesteld moet worden voor het gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Kleinhandel’. Het voorontwerp van de verordening kan nu aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

De stedenbouwkundige verordening ‘Kleinhandel’ kadert in de uitwerking van het bestuursakkoord van het lokaal bestuur Schoten. Het lokaal bestuur wil samen met de handelaarsverenigingen de kern van de gemeente gezellig en aantrekkelijk maken zodat Schotenaren maar ook mensen van andere gemeenten graag in Schoten komen winkelen en een hapje eten. Verder wil men ervoor zorgen dat het kernwinkelgebied afgebakend en optimaal ingevuld wordt.

De procedure voor de opmaak van de stedenbouwkundige verordening Kleinhandel werd opgestart in augustus 2019. Het gemeentebestuur stelde in december 2019studiebureaus CityD en Sweco aan voor de opmaak van de verordening. In juli 2021 werd een eerste

voorontwerp voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen waarna een inspraakmoment georganiseerd werd met bewoners, eigenaars en handelaars. Er werden verschillende adviezen ingewonnen die samen met de opmerkingen van het inspraakmoment geïntegreerd werden in een herwerkt voorontwerp en een screeningsnota voor de plan-MER-ontheffing. Deze nota werd vervolgens doorgestuurd naar het Team MER van de Vlaamse overheid om te bepalen of er al dan niet een milieueffectenrapport (Plan-MER) moet worden opgesteld.

Op 4 mei 2022 heeft het Team MER van het Departement Omgeving bepaald dat er geen plan-MER opgesteld moet worden voor de gemeentelijke verordening Kleinhandel. Deze beslissing kan, net als de screeningsnota, geraadpleegd worden in de MER-dossierdatabank op de website van Team MER www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank (zoek op gemeente Schoten of dossiernummer SCRSV21021) en bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis.

In een volgende stap zal het ontwerp van de verordening aan de gemeenteraad voorgelegd worden om voorlopig vast te stellen. Daarna volgt een nieuwe adviesronde en een openbaar onderzoek van 30 dagen.

 

Terug naar nieuwsoverzicht