Bekijk de planning voor de werken Toekomstlaan en Straalstraat

Aquafin startte op 11 maart 2019 met weg- en rioleringswerken in de Toekomstlaan en Straalstraat. De werken duren ongeveer tot begin 2020, maar verlopen wel in verschillende fasen. Fase 1 is ondertussen afgerond. 

Fase 2: Toekomstlaan

De Toekomstlaan is afgesloten voor het verkeer tussen de gemeentegrens (ter hoogte van Proclima) en Straalstraat, inclusief het kruispunt met de Straalstraat. De werken startten dinsdag 11 juni en duren tot maandag 26 augustus 2019.

In dit deel van de Toekomstlaan legt de aannemer een nieuwe afvalwaterleiding aan. De rijbaan wordt vernieuwd en afgewerkt tot en met de onderlaag asfalt. De toplaag wordt op een later moment aangebracht. Ter hoogte van het kruispunt komt er een verkeersplateau.

Hinder

  • Omleiding doorgaand verkeer in beide richtingen via Deurnsebaan, Bredabaan, Oudebareellei, Eethuisstraat, Eduard Steursstraat, Kruiningenstraat, Metropoolstraat, Vaartkaai.
  • Fietsers volgen de omleiding via de Glasstraat, Vaartkaai, Metropoolstraat en Pletterijstraat.

Fase 3: Straalstraat

De Straalstraat is tussen Toekomstlaan en Vaartkaai onderbroken voor verkeer in beide richtingen. De kruispunten zijn vrij en wel toegankelijk voor verkeer. Deze werken duren van maandag 26 augustus 2019 tot en met vrijdag 20 december 2019.

In de Straalstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Aan de bebouwde zijde komt een breder voetpad. De rijweg wordt vernieuwd in asfalt en er komt een dubbelrichtingsfietspad in rode asfalt aan de zijde van de Brug van den Azijn.

Omleiding

  • Doorgaand verkeer volgt de omleiding in beide richtingen via Deurnsebaan, Straalstraat, Toekomstlaan, Jozef Cogelslei, Metropoolstraat, Vaartkaai, Oostkaai, Griffinstraat, Glasstraat, Deurnsebaan.
  • Fietsers volgen de omleiding via de Glasstraat, Vaartkaai, Metropoolstraat en Pletterijstraat.
Terug naar nieuwsoverzicht