BPA Botermelk

In de hiernavolgende link kan je de voorschriften raadplegen van het BPA Botermelk: 

Voorschriften

Het volledige BPA met plan en bijlage "Harmonisch Park- en Groenbeheer" is op te vragen bij cel ruimtelijke ordening van de technische dienst.