Parkeerverbod

Procedure

Om voor een korte periode een tijdelijk parkeer- en stilstandverbod in te voeren om ruimte vrij te houden voor een verhuiswagen, vrachtwagen, container … vraag je minstens 8 werkdagen op voorhand een vergunning aan via de website: parkeerverbod.schoten.be. In de inkomhal van het gemeentehuis staat ook een computer met deze toepassing.

Na goedkeuring, wordt de vergunning door de gemeente verstuurd naar de aanvrager. De parkeerverbodsborden plaats je minstens 36 uur op voorhand. Het gemeentebestuur verhuurt geen parkeerverbodsborden meer. Parkeerverbodsborden kunnen bij verschillende particuliere firma’s of signalisatiebedrijven gehuurd of aangekocht worden. 

Opgelet: een aanvraag voor een parkeerverbod of inname openbare weg in het kader van een evenement of filmopname moet gebeuren via het evenementenloket.

Snelvergunning

Als je te laat bent met je aanvraag, wegens onverwachte omstandigheden van bijvoorbeeld een levering, dan kan je de aanvraag melden aan het gemeentebestuur eveneens via de website parkeerverbod.schoten.be tot 4 werkdagen voor het parkeerverbod. Deze snelvergunning kan voor de duur van maximaal 4 dagen worden aangevraagd.

Inname openbare weg

Wanneer een gedeelte van de openbare weg wordt ingenomen vraag je minstens 8 werkdagen op voorhand een vergunning aan. Je kan dit doen via dezelfde bovenstaande kanalen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over een stelling met gedeeltelijke inname van het voetpad, een container op een parkeerstrook …

Voor werken die ernstige hinder kunnen veroorzaken voor andere weggebruikers of waarvoor een omleiding moet worden ingesteld, vraag je minstens 20 werkdagen op voorhand een vergunning aan. 

Belasting

Er wordt een belasting aangerekend op het plaatsen op het openbaar domein van schutsels, afsluitingen, bouwsteigers, luifels, containers of stellingen van welke aard ook als de bezetting van het openbaar domein een periode van 4 dagen overschrijdt. Deze belasting is vastgesteld op 0,20 euro per dag en per vierkante meter oppervlakte die het belastbaar object inneemt op de openbare weg, met een minimum van 3,00 euro per dag. Het minimum van de belasting is bepaald op 25,00 euro. Voor meer info bekijk het overzicht van de gemeentebelastingen.

Na het beëindigen van de inname openbare weg bezorg je het ingevuld aangifteformulier voor deze belasting aan de financiële dienst via financiëledienst@schoten.be