gr 12.09.2019 belasting op het plaatsen op het openbaar domein van schutsels, afsluitingen, bouwsteigers, containers, stellingen

Datum publicatie 18/09/2019