gr 12.09.2019 opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen

Datum publicatie 18/09/2019