gr 28.11.2019 retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van verblijfsvergunningen, zijnde het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf (zgn. a-kaart)

Datum bekendmaking 04.12.2019