gr 17.12.2019 subsidieregelement sportverenigingen: verder toepassen van het huidige subsidiereglement in sportjaar 2019-2020

Datum bekendmaking 20.12.2019