Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning wegenis- en rioleringswerken aan de Leeuwerikenlei - Kwikstaartlei – Rosierslei

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Verbertstraat 3 te 2900 Schoten.