Bekendmaking meldingsakte Alfons Servaislei 54A, 56, Grasperkdreef 2, 4, 6, 8, 10, Kwikstaartlei 4, 5, 6, Leeuwerikenlei 3, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 17A, 19, 24, 26, 28, 30, 32, 32A, 34, Rosierslei 2, 4, 5, 6, 8, 11, Struikenlei 23, 35 en Villerslei 137

Omgevingsloket nummer: OMV_2020159648

Aanvrager: de heer Filip Van Oostenryck

Aard aanvraag: exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Korte omschrijving: melding van een bronbemaling

Locatie: Alfons Servaislei 54A, 56, Grasperkdreef 2, 4, 6, 8, 10, Kwikstaartlei 4, 5, 6, Leeuwerikenlei 3, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 17A, 19, 24, 26, 28, 30, 32, 32A, 34, Rosierslei 2, 4, 5, 6, 8, 11, Struikenlei 23, 35 en Villerslei 137, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie D 310 A9, (afd. 1) sectie D 310 M12, (afd. 1) sectie D 313 W6, (afd. 1) sectie D 313 N6, (afd. 1) sectie D 313 T7, (afd. 1) sectie D 313 P7, (afd. 1) sectie D 313 Y7, (afd. 1) sectie D 313 T5, (afd. 1) sectie D 313 V6, (afd. 1) sectie D 313 X4, (afd. 1) sectie D 313 L7, (afd. 1) sectie D 313 H7, (afd. 1) sectie D 313 G7, (afd. 1) sectie D 313 F5, (afd. 1) sectie D 313 G5, (afd. 1) sectie D 313 B9, (afd. 1) sectie D 313 C9, (afd. 1) sectie D 313 C8, (afd. 1) sectie D 313 B6, (afd. 1) sectie D 313 A6, (afd. 1) sectie D 313 H6, (afd. 1) sectie D 313 Z6, (afd. 1) sectie D 313 R7, (afd. 1) sectie D 313 E9, (afd. 1) sectie D 313 Z4, (afd. 1) sectie D 313 A9, (afd. 1) sectie D 313 F8, (afd. 1) sectie D 313 V7, (afd. 1) sectie D 313 W7, (afd. 1) sectie D 313 X7, (afd. 1) sectie D 313 S7, (afd. 1) sectie D 313 G2, (afd. 1) sectie D 313 S6, (afd. 1) sectie D 313 B8, (afd. 1) sectie D 313 F9, (afd. 1) sectie D 313 W4, (afd. 1) sectie D 313 N8, (afd. 1) sectie D 313 N9, (afd. 1) sectie D 313 Z7, (afd. 1) sectie D 313 G9, (afd. 1) sectie D 313 Y4, (afd. 1) sectie D 313 H2, (afd. 1) sectie D 313 M9, (afd. 1) sectie D 313 D9, (afd. 1) sectie D 316 M3, (afd. 1) sectie D 316 N3, (afd. 1) sectie D 316 L3, (afd. 1) sectie D 316 A3, (afd. 1) sectie D 316 H3, (afd. 1) sectie D 316 C3, (afd. 1) sectie D 316 E3, (afd. 1) sectie D 316 B2, (afd. 1) sectie D 316 L2, (afd. 1) sectie D 316 Y2, (afd. 1) sectie D 316 P2, (afd. 1) sectie D 316 K2, (afd. 1) sectie D 316 A2, (afd. 1) sectie D 316 C2, (afd. 1) sectie D 316 Z, (afd. 1) sectie D 316 H2 en (afd. 1) sectie D 316 D3

Beslissende overheid: College van burgemeester en schepenen

Datum aktename: 15 december 2020

Aard aktename: Aktename 

Mogelijkheid tot inzage: bij de dienst grondgebiedzaken, Verbertstraat 3, 2900 Schoten

Mogelijkheid tot indienen beroep:

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze aktename als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename. Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen. Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan: - het college van burgemeester en schepenen - de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename). Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens: 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;