Pesticidengebruik beperken

De gemeente Schoten probeert haar pesticidengebruik tot een strikt minimum te beperken. Sinds 1 januari 2015 geldt trouwens voor alle openbare diensten een verbod op pesticidengebruik. Enkel voor de bestrijding van ratten- en wespenplagen voorziet de hogere overheid een vrijstelling op het pesticidenverbod. Ook hier zijn gifstoffen de laatste reactie. Eerst worden andere maatregelen, zoals het wegnemen van voedsel, getroffen.

Volgens het politiereglement moet elke Schotenaar zijn gedeelte van de stoep (laten) onderhouden zonder gebruik van herbiciden. Op het voetpad mag je het sowieso niet gebruiken, maar probeer ook de tuin 'gifvrij' te houden. Wie regelmatig het voetpad lichtjes schuurt met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen (meestal is water alleen al voldoende) zal hier weinig hinder van ondervinden. Voor alle giftige chemische troep zijn er ook huis- en tuinmiddeltjes te vinden die effectief werken. Bij twijfel kan je altijd een beestje in een potje doen en op de milieudienst laten bekijken. Meestal gaat het om onschuldige beestjes die je niet mag bestrijden want het zijn bondgenoten in je tuin.

Mensen die overschotten hebben van herbiciden en insecticiden mogen dit in geen geval in de natuur of op het openbaar domein dumpen (bv. rioolputjes) noch doorspoelen in de lavabo. Dat is niet alleen gevaarlijk, maar ook erg ongezond (dampen!) en dodelijk voor de goede bacteriën in het waterzuiveringsstation. Breng overschotten dus binnen op het recyclagepark, zij stockeren het middel in afwachting van afvoer naar een industriële verbrandingsoven of recyclage-unit.

Distels mag je (behalve in natuurgebieden) niet tot bloeien laten komen. Verder is er geen enkele reglementering inzake planten. Iedereen mag zijn tuin zoveel laten verwilderen als gewenst. Het heeft dus geen enkele zin om beklag te doen over de tuin van de buren.

Vermijd pesticiden met de tips van de Vlaamse Milieumaatschappij