Werking

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze raad bestaat uit dezelfde 31 leden als de gemeenteraad. De huidige raad voor maatschappelijk welzijn werd geïnstalleerd op 3 januari 2019 en blijft aan tot eind 2024. De raad voor maatschappelijk welzijn komt in principe iedere maand bijeen. In Schoten is dat traditiegetrouw de laatste donderdag van de maand (20.00 uur). De zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar. Je kan ze bijwonen, maar je kan niet deelnemen aan de debatten.

Onze opdracht

Het is de taak van OCMW Schoten om maatschappelijke hulp- en dienstverlening aan te bieden waardoor elke inwoner de kans krijgt een menswaardig bestaan te leiden.

Deze hulp- en dienstverlening verloopt met respect voor ieders godsdienstige, filosofische en ideologische overtuiging. Iedereen heeft recht op een onafhankelijk, maar ook verantwoordelijk bestaan. Het OCMW wil zijn hulp- en dienstverlening zoveel mogelijk realiseren in partnerschap met de burger.

Binnen de instellingen van het OCMW wordt door deskundige medewerkers een klantvriendelijke dienstverlening aangeboden met respect voor de privacy van de cliënt.

Het OCMW werkt samen met de gemeente Schoten en de andere dienstverleners op het terrein. We streven naar een steeds betere levenskwaliteit, met prioriteit voor kansarme en zorgbehoevende burgers.