Samenstelling van het gezin

Wie kan deze gegevens aanvragen?

De betrokkene zelf: de aanvraag moet schriftelijk of mondeling gebeuren door de betrokkene, zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris ...).

Derden: de afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden (elke persoon, publieke of private instelling) kan alleen voor zover de afgifte van de documenten door de wet is voorgeschreven of toegestaan en met een schriftelijke en ondertekende aanvraag met vermelding van de bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.

Prijs

Gratis