Sportaccommodatie

Sportaccommodaties onder beheer van AGBS

Sporthal Vordensteyn

Vordensteinstraat 76
2900 Schoten
(03) 685 02 16

Voorzieningen:

  • Grote zaal: 42 x 28 m
  • Judozaal (met matten en spiegels): 12 x 11 m
  • Karatezaal (met spiegels): 13 x 8 m
  • Worstelzaal (met matten): 11 x 8,5 m
  • Yogazaal: 7,5 x 6 m
  • Telescopische tribune: capaciteit 560 plaatsen
  • Uitbating cafetaria door Dave Resseler - 03 434 13 88 - daveresseler@gmail.com

Inventaris Sporthal Vordensteyn

Sporthal De Zeurt

Eksterdreef 6
2900 Schoten
(03) 658 31 55

Sporthal De Zeurt opende haar deuren in 2007. Na de eeuwwisseling barstte sporthal Vordensteyn immers uit haar voegen - Schoten had nood aan bijkomende overdekte sportaccommodatie. Sporthal De Zeurt is de thuisbasis voor de Schotense volleyballers en basketballers, maar biedt ook sportgelegenheid aan korfballers, handballers en scholen.

Regenwaterrecuperatiesysteem en zonneboiler zorgen er mee voor dat de sporthal een energiezuinig label mag ophangen.

De cafetaria wordt uitgebaat door vzw BAVO.

Sportzaal: 55 x 33 m

 Inventaris sporthal De Zeurt

Retributiereglement sportaccommodatie AGBS

Prioriteitsregels sportaccommodatie AGBS

Sportaccommodaties onder beheer van gemeentebestuur

Het gemeentebestuur regelt het naschools beheer van enkele schoolsportaccommodaties. Overdag worden deze accommodaties gebruikt door de scholen en 's avonds en in het weekend maken de Schotense sportclubs gebruik van deze sportzalen.

Sporthal Koninklijk Atheneum

E. Blangenoisstraat 2
2900 Schoten

Sportzaal: 36 x 18 m

Sportzalen basisschool Bloemendaal

Paalstraat 309
2900 Schoten

Sportzaal (met kleedkamers, douches en sanitair): 16 x 11 m

Zaal bewegingsrecreatie (met sanitair): 26 x 9,5 m

Retributiereglement sportaccommodatie gemeentebestuur

Prioriteitsregels sportaccommodatie gemeentebestuur