Veldkoffer biologisch wateronderzoek

Veldkoffer biologisch wateronderzoek

In deze veldkoffer vind je volgend materiaal:

 • 2 kijkbuizen om onder het wateroppervlak te kunnen kijken
 • 4 bassins
 • 6 kleine emmers
 • 11 schepnetten
 • 4 watertemperatuurmeters
 • 10 loeppotjes
 • 25 determinatiekaarten waterdieren
 • 1 secchischijf
 • 25 zoekkaarten waterplanten
 • 2 determinatietabellen voor het bepalen van de waterkwaliteit adhv waterplanten
 • 25 extra blauwe zoekkaarten waterdieren
 • 3 zoekkaarten “zoetwater ongewervelden”