Vogelgriepvirus: ophokplicht voor pluimvee opgeheven

kuiken in grasveld

Minister van landbouw David Clarinval heft de ophokplicht voor pluimvee en vogels bij particuliere houders op. Je kippen en andere vogels mogen dus terug vrij buiten.

Deze ophokverplichting werd in november 2020 opgelegd omwille van besmettingen met een vogelgriepvirus in en rond ons land. In de afgelopen weken is de situatie sterk verbeterd waardoor de minister de maatregel nu opheft.

Deze maatregelen blijven gelden

Dit betekent helaas niet dat het vogelgriepvirus al volledig verdwenen is onder de wilde vogels.

  • Daarom blijf je verplicht om je pluimvee en vogels binnen of onder netten te voederen. Zo lok je geen wilde vogels naar het voeder.
  • Het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven wordt voorlopig nog niet versoepeld.

Lees meer info op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.

Dode vogel opgemerkt?

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, melden dit via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens.

Meer info over het virus en uitgebreide info voor professionele pluimveehouders via http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

Terug naar nieuwsoverzicht