Vrijwilligerswerk leerwerkatelier

Cliënten die niet onmiddellijk geschikt zijn om werk te zoeken of een opleiding te volgen krijgen de kans om een stage te volgen bij het leerwerkatelier (LWA).

Een stage LWA bestaat uit 18 voormiddagen gespreid over 9 weken. In deze stageplaats leren cliënten vaardigheden en arbeidsattitudes. Het LWA is een schakel tussen de financiële steunverlening en de doorstroming naar opleiding, een sociale tewerkstelling of de reguliere arbeidsmarkt.

Vrijwilligers voor het leerwerkatelier zijn altijd welkom bij het OCMW. Onder begeleiding van een maatschappelijk werker en een wijk-werker of vrijwilliger worden er kleine klussen uitgevoerd:

  • Opruimacties in doorgangswoningen van het OCMW.
  • Poetswerk in de doorgangswoningen van het OCMW.
  • Kleine herstellingen aan meubilair.
  • Het onderhoud van de tuin gelegen aan het leerwerkatelier.
  • Het maken van houten volksspelen.
  • Het maken van houten folderrekjes en papiermanden voor het personeel.
  • Eenvoudige herstellingen van fietsen (deze fietsen worden in bruikleen gegeven aan cliënten van de sociale dienst).