Vrijwilligerswerk sociaal vervoer

Er zijn een heleboel mensen die dagdagelijks met problemen kampen om op hun bestemming te geraken. Daarom dreigen ze in een sociaal isolement terecht te komen.

Mobiliteitsproblemen kunnen plots optreden en je kan niet altijd beroep doen op een familielid, buur of vriend. Voor de inwoners van onze gemeente, die beschikken over een beperkt inkomen en die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, zorgt de Mindermobielencentrale voor een aanvullende oplossing.

De Minder Mobielen Centrale is op zoek naar vrijwillige chauffeurs en dispatchers.