Algemeen directeur

De algemeen directeur (voordien gemeentesecretaris) staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten, is hoofd van het gemeentepersoneel en bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij zal als hoogste gemeentelijk ambtenaar de vergaderingen van het schepencollege en de gemeenteraad voorbereiden, bijwonen en er verslag van maken.
 

Contact

Rony Lejaeghere
Gemeentehuis
Verbertstraat 3
2900 Schoten

(03) 680 09 72
rony.lejaeghere@schoten.be