A-Z Index

C

Calesbergdreef Camera's cbs 02.07.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Fluitbergstraat 84 cbs 02.07.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap - Sluizenstraat 4 cbs 03.06.2021 delegatie aanstellingsbevoegdheid cbs 03.09.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap - Ridder Walter Van Havrelaan 117 cbs 04.02.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Emiel Blangenoisstraat 21 cbs 04.03.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Ridder Walter van Havrelaan 117 cbs 07.05.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Stanislas Meeuslei 77 cbs 08.10.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Ferdinand De Schutterstraat 5 cbs 08.10.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Heikantstraat 78 cbs 08.10.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Laaglandlei 89 cbs 08.10.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap - Leo Van Hullebuschstraat 77 cbs 09.04.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Leo van Hullebuschstraat 77 cbs 10.06.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Neerhoeve 18 cbs 11.03.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Rosveldstraat 44 cbs 11.03.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap - Churchilllaan 59 cbs 11.03.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap - Verhaegenstraat 17 cbs 12.03.2020 delegatie retributie activiteiten en producten cbs 12.11.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Jan van Eyckstraat 24 cbs 12.11.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Zandstappenstraat 23 cbs 15.04.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Zamenhoflaan 12/1 cbs 16.01.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Leo Van Hullebuschstraat 161 cbs 16.01.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap - Hendrik Van Antwerpenstraat 8 cbs 16.01.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap - Ridder Walter Van Havrelaan 193 cbs 16.01.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Anjerstraat 10 cbs 16.01.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Jozef Hendrickxstraat 175 cbs 16.07.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap - Ridder Walter van Havrelaan 276 cbs 17.09.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Alfons Verdijckstraat 4 cbs 21.08.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap - André Ullenslei 39 cbs 21.08.2020 reglement ondersteuning filmproductie door ter beschikking stellen medewerkers en uitlenen politiemateriaal lokale politie Schoten voor dienstjaren 2020 t.e.m. 2025 cbs 22.01.2019 huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen cbs 25.03.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Frans Breugelmansstraat 29 cbs 25.06.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Churchilllaan 173 cbs 26.03.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Filip Bourletstraat nr. 43: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap cbs 26.11.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Edisonplein 2 cbs 28.01.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Victor Nelisstraat 31 cbs 29.10.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Kalstraat 19 cbs 29.10.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap - Heikantstraat 258 cbs 30.07.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap - Thuretstraat 69 cbs 31.12.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap - Kuipersakkerstraat 103 Cello Circus en kermis CKG Koraal-Horst CLB College van burgemeester en schepenen en vast bureau Communicatie en inspraak Compositie / creatielab Consultatiebureau voor het jonge kind Consumptiecheque Contactgegevens meedelen Contrabas Crisisopvang Crisisopvang Cross-over (18+) Cultuur Cultuurcentrum Cultuurprijs Cultuurprojecten Cultuurraad

G

G-sport Galerij Gamba Gasketel Gasthuis van Schoten Geboorte Geboorte en erkenning Gelmelenstraat Geloof/vrijzinnig Gemeenschapswachten Gemeentelijke Academie Muziek Woord Dans Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) Gemeentelijke diensten Gemeentelijke locaties en materiaal Gemeentelijke milieupremies Gemeentelijke retributies en belastingen Gemeenteraad Geschiedenis Geschoold werkman (afgelopen) Geslachtsregistratie Gevelbegroening Gevorderde Beeld Gewond dier gevonden Gezinnen en kinderen Gezinsbond Gitaar gr 01.06.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Leo Van Hullebuschstraat 197/205: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 01.06.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: toepassing fietsstraat Papenaardekenstraat gr 01.06.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: toepassing fietsstraat Papenaardekenstraat gr 01.06.2017 belasting op de afgifte van administratieve stukken gr 01.06.2017 retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van verblijfsvergunningen, zijnde het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf (zgn. A-kaart) gr 01.09.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: parkeer- en stilstaanverbod Victor Adriaenssensstraat, tussen ingang park en Braamstraat gr 01.09.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: afsluiting jozef Hendrickxstraat voor instelling van een schoolstraat gr 01.09.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Kalstraat 38: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 01.09.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Lotuslaan 4: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 01.09.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Merelstraat 12: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 01.09.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: parkeerverbod Akkerlaan (oneven zijde) gr 01.09.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Vordensteinstraat 131: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 03.09.2015 belastingreglement op wedkantoren gr 03.09.2015 bijzonder politiereglement Rock Schoten gr 03.09.2015 politie op het wegverkeer Bredabaan gr 03.09.2015 politie op het wegverkeer Jan Van Eyckstraat gr 03.09.2015 politie op het wegverkeer Venusstraat gr 03.09.2015 politie op het wegverkeer Wilgendaalstraat gr 04.09.2014 politie op het wegverkeer Braamstraat gr 04.09.2014 politie op het wegverkeer Kuipersakkerstraat gr 04.09.2014 politie op het wegverkeer Vordensteinstraat gr 04.09.2014 snelste adequate hulp gr 05.03.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Olmenlei 30 gr 05.03.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap - Eugeen Verbiststraat 9 gr 05.03.2020 dagelijks bestuur inzake overheidsopdrachten - principebeslissing gr 05.03.2020 retributiereglement opruimen sluikstort gr 06.09.2018 aanpassing dienstreglement bibliotheek gr 06.09.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer gr 06.09.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Begonialaan 33: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 06.09.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Eugeen Verbiststraat 9: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 06.09.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Ferdinand De Schutterstraat 5: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 06.09.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Jozef Hendrickxstraat 167: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 06.09.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Jozef Hendricxstraat 58: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 06.09.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Kuipersstraat 19: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 06.09.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Victor Adriaenssensstraat opheffen parkeer- en stilstandsverbod, zijde park gr 06.09.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Zandstappenstraat 85: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 07.09.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Constant Neutjensstraat 21: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 07.09.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Jozef Cogelslei 15: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 07.09.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Lodewijk De Weerdtstraat 50: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 07.09.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Olmenlei 26: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 07.09.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Paalstraat 272: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 07.09.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Ridder Walter Van Havrelaan 193: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 07.09.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Ridder Walter Van Havrelaan 195: parkeerplaats voor personen met een handicap gr 07.09.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Rosveldstraat 59: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 07.09.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: uitrol elektrische laadpunten: Deuzeldlaan t.h.v. LDC Cogelshof gr 07.09.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: uitrol elektrische laadpunten: Gasketelplein gr 07.09.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: uitrol elektrische laadpunten: Marktplein t.h.v. Belfius gr 07.09.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Zamenhoflaan 14: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 07.09.2017 nieuw subsidiereglement schoolzwemmen gr 12.06.2014 politieverordening inzake het verbod op vertonen tv beelden op het openbaar domein gr 12.09.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: betreffende de Jozef Cogelslei: aanpassing parkeerstrook autocars gr 12.09.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Churchilllaan 59 aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 12.09.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Ferdinand De Schutterstraat 5: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 12.09.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Rosveldstraat 80: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 12.09.2019 aanvullende personenbelasting gr 12.09.2019 belasting op het plaatsen op het openbaar domein van schutsels, afsluitingen, bouwsteigers, containers, stellingen gr 12.09.2019 belastingreglement (erotische) massagesalons gr 12.09.2019 belastingreglement bar- en animeerpersoneel gr 12.09.2019 belastingreglement bedrijfsruimten gr 12.09.2019 belastingreglement bouwen, verbouwen en herbouwen gr 12.09.2019 belastingreglement drijfkracht gr 12.09.2019 belastingreglement nachtwinkels gr 12.09.2019 belastingreglement private kringen gr 12.09.2019 belastingreglement publiciteitsborden gr 12.09.2019 belastingreglement rendez-vous huizen gr 12.09.2019 belastingreglement shishabars gr 12.09.2019 belastingreglement tweede verblijven gr 12.09.2019 belastingreglement wedkantoren gr 12.09.2019 opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen gr 12.09.2019 opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen gr 12.09.2019 opcentiemen op de onroerende voorheffing gr 12.09.2019 retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein gr 15.09.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Borkelstraat gr 15.09.2020 delegatie retributie evenementen en producten gr 15.12.2016 aankoop en toekenning waardebons gr 15.12.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Jozef Jennesstraat - verbod vrachtwagens gr 15.12.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Metropoolstraat - parkeer- en stilstandverbod gr 15.12.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Paalstraat parkeerverbod met behoud laad- en loszones (oneven zijde) en wegnemen laad- en loszones (even zijde) gr 15.12.2016 aanvullende personenbelasting gr 15.12.2016 belasting op afgifte van administratieve stukken gr 15.12.2016 gemeentelijke premie mantelzorg gr 15.12.2016 gemeentelijke tussenkomst begrafeniskosten oud-strijders gr 15.12.2016 gemeentelijke tussenkomst incontinentie en nierdialyse gr 15.12.2016 gemeentelijke tussenkomst stoma gr 15.12.2016 opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen gr 15.12.2016 opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen gr 15.12.2016 opcentiemen op de onroerende voorheffing gr 15.12.2016 retributiereglement op administratieve prestaties gr 15.12.2016 sociaal-pedagogische toelage aan kinderen met een handicap gr 15.12.2016 sociaal-pedagogische toelage aan volwassenen met een handicap gr 15.12.2016 subsidiereglement schoolzwemmen gr 15.12.2016 tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten gr 15.12.2020 algemeen politiereglement schoten 2021 - gecoördineerde versie gr 15.12.2020 belastingreglement afgifte administratieve stukken gr 15.12.2020 belastingreglement inzameling rest- en gft-afval gr 15.12.2020 gemeentelijk reglement - vakantiepremie gr 15.12.2020 gemeentelijke premie - incontinentie & nierdialyse gr 15.12.2020 gemeentelijke premie - kinderen met een handicap gr 15.12.2020 gemeentelijke premie - mantelzorg gr 15.12.2020 gemeentelijke premie - personen met een handicap gr 15.12.2020 gemeentelijke premie - stoma gr 15.12.2020 gemeentelijke tussenkomst begrafenis oudstrijders gr 15.12.2020 prijssubsidiereglement 1/01/2021 - 31/12/2021 gr 15.12.2020 reglement projectsubsidies gr 15.12.2020 retributiereglement op het gebruik van een buurtfietsenstalling gr 17.12.2015 aankoop en toekenning van waardebons gr 17.12.2015 aanpassing contributie interbibliothecair leenverkeer gr 17.12.2015 aanvullende personenbelasting gr 17.12.2015 algemeen politiereglement Schoten gr 17.12.2015 belasting op het ontgraven van een stoffelijk overschot en op het verplaatsen of uitnemen van een asurn gr 17.12.2015 belasting op het ontgraven van een stoffelijk overschot of een asurn en op het verplaatsen of uitnemen van een asurn uit een urnenkelder of uit het columbarium gr 17.12.2015 belasting op onbebouwde bouwgronden en woongebied en op onbebouwde kavels-activeringsheffing gr 17.12.2015 belasting op valse alarmen gr 17.12.2015 belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken gr 17.12.2015 belastingreglement op het inzamelen van rest-en GFT+-afval gr 17.12.2015 belastingreglement op valse alarmmeldingen gr 17.12.2015 gecoördineerde versie algemeen politiereglement gr 17.12.2015 gemeentelijke tussenkomst begrafeniskosten oudstrijders gr 17.12.2015 gemeentelijke tussenkomst incontinentie en nierdialyse gr 17.12.2015 gemeentelijke tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten gr 17.12.2015 opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en of verwaarloosde bedrijfsgebouwen gr 17.12.2015 opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en of woningen gr 17.12.2015 politie op het wegverkeer-aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap Kuipersakkerstraat gr 17.12.2015 politie op het wegverkeer-aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer Marsstraat gr 17.12.2015 retributiereglement op administratieve prestaties gr 17.12.2015 retributiereglement op de gemeentelijke bibliotheek gr 17.12.2015 retributiereglement op de luister bij huwelijk of verklaring wettelijke samenwoning met plechtigheid gr 17.12.2015 sociaal-pedagogische toelage aan kinderen met een handicap gr 17.12.2015 sociaal-pedagogische toelage aan volwassenen met een handicap gr 17.12.2015 subsidiereglement schoolzwemmen gr 17.12.2015 subsidiereglement wijkverenigingen gr 17.12.2015 verlenging subsidiereglement autodelen 2016 gr 17.12.2015 verlenging subsidiereglement milieumaatregelen 2016 gr 17.12.2019 aanvullende personenbelasting gr 17.12.2019 algemeen politiereglement Schoten 2020 gr 17.12.2019 belastingreglement ambulante handel gr 17.12.2019 belastingreglement gebruik recyclagepark gr 17.12.2019 belastingreglement inzameling rest- en gft-afval gr 17.12.2019 belastingreglement op afgifte administratieve stukken gr 17.12.2019 belastingreglement op het parkeren met beperkte parkeertijd gr 17.12.2019 belastingreglement op onbebouwde bouwgronden in woongebied en op onbebouwde kavels (activeringsheffing) gr 17.12.2019 belastingreglement op valse alarmmeldingen gr 17.12.2019 belastingreglement sluikstort gr 17.12.2019 belastingreglement taxi gr 17.12.2019 gemeentelijke premie - incontinentie & nierdialyse gr 17.12.2019 gemeentelijke premie - kinderen met een handicap gr 17.12.2019 gemeentelijke premie - mantelzorg gr 17.12.2019 gemeentelijke premie - stoma gr 17.12.2019 gemeentelijke premie - volwassenen met een handicap gr 17.12.2019 meerjarenplan 2020-2025 gr 17.12.2019 prijssubsidiereglement 1/01/2020 - 31/12/2020 gr 17.12.2019 reglement gemeentelijke vakantietoelage voor kinderen met handicap gr 17.12.2019 reglement nieuw urnenveld (nieuwe benaming: urnentuin) gr 17.12.2019 retributiereglement gerechtelijke uitdrijving gr 17.12.2019 retributiereglement op administratieve prestaties gr 17.12.2019 retributiereglement op de openbare markt gr 17.12.2019 retributiereglement ophalen grof huisvuil gr 17.12.2019 retributiereglement volumewissel afvalcontainer gr 17.12.2019 subsidieregelement sportverenigingen: verder toepassen van het huidige subsidiereglement in sportjaar 2019-2020 gr 17.12.2019 subsidiereglement 'autodelen 2020-2025' gr 17.12.2019 subsidiereglement 'milieumaatregelen 2020-2025' gr 17.12.2019 subsidiereglement onvruchtbaar maken huiskatten 2020-2025 gr 17.12.2019 subsidiereglement wijkverenigingen 2019 gr 18.12.2014 aankoop en toekenning van waardebons gr 18.12.2014 algemeen reglement toelagen gr 18.12.2014 belasting op administratieve stukken gr 18.12.2014 belasting op de gemeentelijke begraafplaats voor personen vreemd aan de gemeente gr 18.12.2014 gecoördineerde versie algemeen politiereglement gr 18.12.2014 gemeentelijke tussenkomst begrafeniskosten oudstrijders gr 18.12.2014 gemeentelijke tussenkomst incontinentie en nierdialyse gr 18.12.2014 gemeentelijke tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten gr 18.12.2014 politie op het wegverkeer Amerlolaan gr 18.12.2014 politie op het wegverkeer Kruiningenstraat 71 gr 18.12.2014 politie op het wegverkeer Marsstraat gr 18.12.2014 reglement toelagen jubilerende verenigingen gr 18.12.2014 sociaal medische toelage aan volwassenen met een handicap gr 18.12.2014 sociaal pedagogische toelage aan kinderen met een handicap gr 18.12.2014 subsidiereglement schoolzwemmen gr 18.12.2014 subsidiereglement wijkverenigingen 2015 gr 18.12.2014 subsidiereglementen decreet lokaal sportbeleid en reglement organisaties sportieve vrijetijdsbesteding gr 18.12.2014 verlenging subsidiereglement autodelen 2015 gr 18.12.2014 verlenging subsidiereglement milieumaatregelen 2015 gr 19.12.2013 retributiereglement gebruik verdeelkasten elektriciteit op het openbaar domein gr 19.12.2013 retributiereglement op de openbare markt gr 19.12.2013 retributiereglement op het gebruik van de auditoria en de woordzolder in het GAMW gr 19.12.2013 retributiereglement op het gebruik van feest- en cultuurzaal De Kaekelaar gr 19.12.2013 retributiereglement op het gebruik van het LDC gr 19.12.2013 retributiereglement op het gebruik wijklokalen gr 19.12.2013 retributiereglement op het gebruik zalen in het kasteel van Schoten gr 19.12.2013 retributiereglement op het opruimen van afval bij gerechtelijke uitdrijvingen gr 20.02.2020 subsidiereglement: gehandicaptenwerking gr 20.02.2020 subsidiereglement: grote verbouwingswerken aan jeugdlokalen gr 20.02.2020 subsidiereglement: onderhoudswerken aan jeugdlokalen gr 20.02.2020 subsidiereglement: projectsubsidies gr 20.02.2020 subsidiereglement: repetitieruimte gr 20.02.2020 subsidiereglement: Schotense jeugdhuizen gr 20.02.2020 subsidiereglement: vorming jeugdwerk gr 20.02.2020 subsidiereglement: werking gr 20.02.2020 terrasreglement gr 20.12.2018 aankoop en toekenning van waardebons gr 20.12.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Lotuslaan 31: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 20.12.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Theofiel Van Cauwenberghslei 20 B1: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 20.12.2018 algemeen politiereglement Schoten - gecoördineerde versie 2019 gr 20.12.2018 opcentiemen op leegstand en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen gr 20.12.2018 opcentiemen op ongeschikte en onbewoonbare woningen gr 20.12.2018 tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten gr 20.12.2018 verlenging subsidiereglement autodelen 2019 gr 20.12.2018 verlenging subsidiereglement milieumaatregelen 2019 gr 21.10.2010 gemeentelijke verordening inzake parkeren op privaat domein gr 21.12.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: André Ullenslei 39: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 21.12.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Merelstraat 12: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 21.12.2017 algemeen politiereglement Schoten gr 21.12.2017 algemeen politiereglement Schoten - gecoördineerde versie gr 21.12.2017 belasting op administratieve stukken gr 21.12.2017 opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en of verwaarloosde bedrijfsgebouwen gr 21.12.2017 opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen gr 21.12.2017 opcentiemen op de onroerende voorheffing gr 21.12.2017 premie mantelzorg gr 21.12.2017 verlenging subsidiereglement autodelen 2018 gr 21.12.2017 verlenging subsidiereglement milieumaatregelen 2018 gr 22.02.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: wijziging van het parkeerregime in de Koloniestraat gr 22.02.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Borgeindstraat 33: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 22.02.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Ridder Walter Van Havrelaan 110: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 22.02.2018 subsidiereglement gehandicaptenwerking gr 22.02.2018 subsidiereglement grote verbouwingswerken gr 22.02.2018 subsidiereglement onderhoudswerken aan jeugdlokalen gr 22.02.2018 subsidiereglement projectsubsidies gr 22.02.2018 subsidiereglement repetitieruimte gr 22.02.2018 subsidiereglement Schotense jeugdhuizen gr 22.02.2018 subsidiereglement vorming jeugdwerk gr 22.02.2018 subsidiereglement werking Schotense jeugdverenigingen gr 22.02.2018 subsidiereglement wijkverenigingen 2018 gr 22.02.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: August Jonckersstraat - parkeerverbod gr 22.02.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Bosschaert De Bouwellei - éénrichtingsverkeer gr 22.02.2021 bijzonder politiereglement begraafplaats gr 22.02.2021 gemeentelijk reglement sociaal-medische premie gr 22.02.2021 gemeentelijk reglement sociaal-pedagogische premie gr 22.02.2021 gemeentelijk reglement: vakantiepremie gr 22.02.2021 retributiereglement pmd-zakken, compostvaten en compostbakken, regenwatertonnen gr 22.05.2014 politiereglement aangaande parkeerverbod in gemeentelijke parken gr 22.06.2021 aanpassing politiereglement: inzameling van asbestcement op recyclageparken in vlaams gewest gr 22.06.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: voorrangsregeling parking de zeurt gr 22.06.2021 belastingreglement afgifte administratieve stukken gr 22.06.2021 jaarrekening 2020 sportregio antwerpse kempen ilv gr 22.06.2021 jaarverslag organisatiebeheersing gr 22.06.2021 kennisname jaarverslag ilv informatiemanagement gr 22.06.2021 retributiereglement uitpas gr 22.06.2021 subsidie handelszaken die zich vestigen in kwg gr 23.02.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Leo Van Hullebuschstraat 175 gr 23.02.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Leo Van Hullebuschstraat 71 gr 23.02.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Veerhuisdreef gr 23.02.2017 subsidiereglement - financiële ondersteuning van gehandicaptenwerking gr 23.02.2017 subsidiereglement - grote verbouwingswerken aan jeugdlokalen gr 23.02.2017 subsidiereglement - onderhoudswerken aan jeugdlokalen gr 23.02.2017 subsidiereglement - projectsubsidies gr 23.02.2017 subsidiereglement - repetitieruimte gr 23.02.2017 subsidiereglement - Schotense jeugdhuizen gr 23.02.2017 subsidiereglement - vorming jeugdwerk gr 23.02.2017 subsidiereglement - werking Schotense jeugdverenigingen gr 23.04.2020 aanpassing algemeen politiereglement Schoten gr 23.04.2020 bekrachtiging burgemeesterbesluit gr 23.04.2020 belastingreglement op ambulante handel gr 23.04.2020 huisnummers: aanpassing politiereglement gr 23.04.2020 reglement reclameborden gr 23.04.2020 reglement van orde gr 23.04.2020 retributiereglement op de openbare markt gr 23.04.2020 retributiereglement opruimen sluikstort gr 23.04.2020 subsidiereglement ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie nav covid-19 gr 23.06.2020 dagelijks bestuur inzake overheidsopdrachten gr 23.06.2020 delegatie personeelsreglementeringen gr 23.06.2020 delegatie retributie activiteiten en producten gr 23.06.2020 organisatiebeheersingssysteem gr 23.06.2020 sectoraal akkoord gr 23.06.2020 steunmaatregel jeugdwerking zomer 2020 gr 23.10.2014 grachten van algemeen belang gr 23.10.2014 lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen gr 23.10.2014 reglement aanvraag occasionele activiteiten en ontlenen feestmaterialen gr 23.10.2014 retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein tijdens occasionele activiteiten gr 23.10.2014 retributiereglement op het vervoer van feestmaterialen, ontlenen en vervoer van wegsignalisatie, plaatsen van podium en gebruik afvalcontainers gr 24.03.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer-Borkelstraat gr 24.03.2016 bijzonder politiereglement betreffende het vertonen van TV-beelden tijdens het EK voetbal 2016 gr 24.03.2016 goedkeuring herziening woonbeleidsplan gr 24.03.2016 voorlopige vastelling gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gr 24.09.2015 autodeelproject gr 24.10.2019 aanpassing internetreglement bibliotheek gr 24.10.2019 aanvullend reglement over de politie van het wegverkeer - delegatie beslissingen over parkeerplaatsen voor personen met een handicap gr 24.10.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Antoon Wolfsstraat 20: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 24.10.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Antoon Wolfsstraat 24: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 24.10.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: August Jonckersstraat 84: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 24.10.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Hagenlei 37: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 24.10.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Leo van Hullebuschstraat 179: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 24.10.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: parkeerverbod Papenaardekenstraat gr 24.10.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Villerslei 59: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 24.10.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Zagerijstraat: keerpunt einde straat: parkeerverbod gr 24.10.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Zandstappenstraat 31a: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 24.10.2019 belastingreglement ambulante handel gr 24.10.2019 budgetwijziging 2019/2 gemeente Schoten gr 24.10.2019 huishoudelijk reglement gemeenteraad gr 24.10.2019 jaarrekening 2018 gemeente Schoten gr 24.10.2019 prijssubsidiereglement 1/11/2019 - 31/12/2019 gr 24.10.2019 retributiereglement op de openbare markt gr 24.10.2019 voorstel tot aanpassing politiereglement hondenloopzones gr 24.11.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Van Immerseelstraat (oneven zijde) gr 24.11.2016 retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein gr 25.01.2018 aankoop en toekenning van waardebons gr 25.01.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Churchilllaan 120: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 25.01.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Jan Van Eyckstraat 4: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 25.01.2018 gemeentelijke tussenkomst begrafeniskosten oud-strijders gr 25.01.2018 gemeentelijke tussenkomst incontinentie en nierdialyse gr 25.01.2018 gemeentelijke tussenkomst stoma gr 25.01.2018 sociaal-medische toelagen aan kinderen met een handicap gr 25.01.2018 sociaal-medische toelagen aan volwassenen met een handicap gr 25.01.2018 tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten gr 25.02.2016 inrichting taxistandplaats gr 25.02.2016 politie op het wegverkeer - Churchillaan gr 25.02.2016 protocolakkoord gemeentelijke administratieve sancties GAS2 en GAS3 gr 25.04.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Salvialei 149: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 25.04.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: uitrol elektrische laadpunten - Commissaris Hubersstraat gr 25.04.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: uitrol elektrische laadpunten - pleintje Jozef Hendrickxstraat gr 25.04.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: uitrol elektrische laadpunten - sporthal De Zeurt gr 25.04.2019 budgetwijziging 2019/1 gemeente Schoten gr 25.04.2019 retributiereglement huur zaal Park-Iet gr 25.04.2019 wijzigingen personeelsformatie en rechtspositieregeling gr 25.05.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Fluitbergstraat 10: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 25.05.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Neerhoeve 12: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 25.05.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: parkeerverbod Kruispadstraat, vanaf Theofiel Van Cauwenberghslei richting parking 't Ven gr 25.05.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Ridder Walter Van Havrelaan: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 25.05.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Ridder Walter Van Havrelaan: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 25.05.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Theofiel Van Cauwenberghslei 55: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 25.06.2015 politie op het wegverkeer voorrang Metropoolstraat gr 25.06.2015 politie op het wegverkeer voorrang Winkelstap gr 25.06.2015 politie op het wegverkeer wijziging verkeerscirculatie Grimbertlaan gr 25.06.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: 2 bijkomende G-parkeerplaatsen parking 't Ven gr 25.06.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Ridder Walter van Havrelaan: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 25.06.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Ridder Walter van Havrelaan: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 25.06.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: zone 30 - Akkerlaan en Beemdenlaan gr 25.06.2019 dienstreglement bibliotheek gr 25.06.2019 kermisreglement gr 25.06.2019 reglement aanplakborden gr 25.06.2019 reglement aanvraag occasionele activiteiten en ontlenen feestmateriaal gr 25.06.2019 retributie bij de organisatie van het deeltijds kunstonderwijs in de gemeentelijke academie gr 25.06.2019 retributie bij het gebruik van de auditoria en woordzolder in de gemeentelijke academie gr 25.06.2019 retributie gebruik verdeelkasten elektriciteit op het openbaar domein gr 25.06.2019 retributie op het gebruik van het openbaar domein tijdens occasionele activiteiten gr 25.06.2019 retributie op standplaatsen tegenover de gemeentelijke begraafplaats gr 25.06.2019 retributie plaatsrecht op de lokale kermissen gr 25.06.2019 retributie vervoer van feestmaterialen, ontlenen en vervoer wegsignalisatie, plaatsen podium en gebruik afvalcontainers en herbruikbekers gr 25.06.2019 retributiereglement bibliotheek gr 25.09.2014 belasting op bedrijfsruimten gr 25.09.2014 belasting op bouwen, herbouwen en verbouwen gr 25.09.2014 belasting op milieuvergunningsaanvragen gr 25.09.2014 belasting op nachtwinkels gr 25.09.2014 belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en op onbebouwde kavels gr 25.09.2014 belasting op parkeren met beperkte parkeertijd gr 25.09.2014 belasting op private kringen gr 25.09.2014 belasting op publiciteitsborden gr 25.09.2014 belasting op rendez-vous huizen gr 25.09.2014 belasting op terrassen en uitstallingen gr 25.09.2014 belastingreglement op drijfkracht gr 25.09.2014 belastingreglement op tweede verblijven gr 25.09.2014 politie op het wegverkeer Koloniestraat 4 gr 25.09.2014 politie op het wegverkeer Toekomstlaan 141 gr 25.09.2014 retributie op administratieve prestaties gr 25.09.2014 retributiereglement op het gebruik van verscheidene sportaccommodaties gr 25.10.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Rosveldstraat 59: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 25.10.2018 definitieve goedkeuring beleidsplan - herziening mobiliteitsplan - advies kwaliteitsadviseur gr 25.10.2018 informatieveiligheid: privacyverklaring gr 26.01.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Antoon Wolfsstraat 6 gr 26.01.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Gelmelenstraat 213 gr 26.01.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Heikantstraat 50A gr 26.01.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Jozef Jennesstraat 70 gr 26.01.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Kuipersakkerstraat 56 gr 26.01.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Lindenlei 69 gr 26.01.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Narcislaan gr 26.01.2017 definitieve vaststelling van de partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) gr 26.01.2017 subsidie autodelen 2017 gr 26.01.2017 verlenging en wijziging subsidies milieumaatregelen 2017 gr 26.01.2021 gemeentelijk reglement leegstand en belasting gr 26.02.2015 politie wegverkeer Filip Bourletstraat gr 26.02.2015 politie wegverkeer Rosveldstraat gr 26.03.2015 belastingreglement op het takelen van voertuigen gr 26.03.2015 gebruiksreglement kasteel wijklokalen LDC Cogelshof en Marktgebouwen gr 26.03.2015 politie op het wegverkeer Gasketelplein gr 26.03.2015 politie op het wegverkeer Victor Despallierstraat gr 26.03.2015 reglement aanplakborden gr 26.03.2015 retributiereglement op het gebruik van marktgebouwen gr 26.04.2018 aanpassing subsidiereglement Schotense jeugdhuizen gr 26.05.2016 aanpassingen politiereglement gr 26.05.2016 reglement vrijetijdspas gr 26.06.2014 bekrachtiging politieverordening gr 26.06.2014 gemeentelijk autodeelproject huishoudelijk reglement en overeenkomst gr 26.06.2014 wijziging gemeentelijke stedenbouwkundige verordening afvalwater riolering en baangrachten gr 26.06.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Cornelius De Vosstraat 5: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 26.06.2018 academiereglement en artistiek pedagogisch project gemeentelijke academie gr 26.06.2018 bijzonder politiereglement Summer Event gr 26.06.2018 erkenningsreglement verenigingen gr 26.10.2017 aanpassing dienstreglement gr 26.10.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: voor de uitrol van de elektrische laadpunten gr 26.10.2017 bijzonder politiereglement Halloweenmarkt gr 26.10.2017 retributiereglement gemeentelijke bibliotheek gr 26.10.2017 samenwerkingsverband projectvereniging Selab - organisatie wijkwerken gr 26.11.2015 politie op het wegverkeer Bredabaan gr 26.11.2015 politie op het wegverkeer Venstraat gr 26.11.2020 AGBS - goedkeuring aanpassing MJP 2020-2025/1 gr 26.11.2020 AGBS - prijssubsidiereglement 01.11.2020 - 31.12.2020 gr 26.11.2020 bijzonder politiereglement begraafplaats gr 26.11.2020 jaarrekening 2019 ilv Brasschaat/Schoten gr 26.11.2020 meerjarenplan 2020-2025 - kredietaanpassing 2020 gr 26.11.2020 reglement van orde gr 27.02.2014 gebruiksreglement zomertent gr 27.02.2014 politie op het wegverkeer eenrichtingsverkeer Wilgendaalstraat gr 27.03.2014 politie op het wegverkeer Leo Van Hullebuschstraat 55 gr 27.03.2014 politie op het wegverkeer Sluizenstraat 4 gr 27.03.2014 politiereglement verkiezingen van het Europees Parlement gr 27.03.2014 reglement betreffende het gebruik van het openbaar domein bij bouwwerken gr 27.03.2014 retributiereglement op het leveren en plaatsen van afsluitplaten van nissen in het columbarium en afdekplaten urnenkelders op het urnenveld gr 27.03.2014 wijziging subsidiereglement socio-culturele verenigingen gr 27.04.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Kalstraat 23: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 27.05.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: fietsstraat Papenaardekensstraat gr 27.05.2021 bijzonder politiereglement tv-beelden EK voetbal 2021 gr 27.05.2021 jaarrekening 2020 gr 27.05.2021 jaarrekening 2020 AGBS gr 27.05.2021 jaarrekening en begrotingsrekening 2020 gr 27.05.2021 kerkfabrieken: jaarrekening 2020 gr 27.05.2021 reglement gemeentelijke speelpleinen, skateterrein de zeurt, pumptrack De Zeurt, mobiele voetbalconstructie en multifunctioneel sportterrein Cogelspark gr 27.05.2021 retributiereglement op administratieve prestaties gr 27.06.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Jozef Verhaegenstraat 18: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 27.06.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Jozef Verhaegenstraat: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 27.06.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Nationale Werf 2: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 27.06.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Zamenhoflaan 5: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 27.06.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Zamenhoflaan 5: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 27.06.2017 goedkeuring wegenistracé fietspad gr 27.06.2017 voorlopige vaststelling RUP 'Herziening Hofstraat' gr 27.09.2018 AGBS - prijssubsidiereglement 01/10/2018 - 31/12/2019 gr 27.09.2018 AGBS - tariefregeling 01/10/2018 - 31/12/2019 gr 27.10.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Jozef Hendrickxstraat - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 27.10.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Leo Van Hullebuschstraat - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 27.11.2014 goedkeuring uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan gemeentepark gr 27.11.2014 politie op het wegverkeer Eduard De Backerstraat gr 27.11.2014 politie op het wegverkeer Hyacintenlaan gr 27.11.2014 politie op het wegverkeer Ridder Walter Van Havrelaan gr 28.01.2016 aanpassing internetreglement bibliotheek gr 28.01.2016 gebruiksreglement zomertent gr 28.01.2016 politie op het wegverkeer Victor Nelisstraat gr 28.01.2016 politie op het wegverkeer Voorschotenlaan gr 28.02.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: inrichten Winkelstap als voorrangsbaan gr 28.02.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Korte Kopstraat 36: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 28.02.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Rodeborgstraat 107: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 28.02.2019 belastingreglement op het takelen van voertuigen gr 28.02.2019 subsidiereglement: gehandicaptenwerking gr 28.02.2019 subsidiereglement: grote verbouwingswerken aan jeugdlokalen gr 28.02.2019 subsidiereglement: onderhoudswerken aan jeugdlokalen gr 28.02.2019 subsidiereglement: projectsubsidies gr 28.02.2019 subsidiereglement: repetitieruimte gr 28.02.2019 subsidiereglement: Schotense jeugdhuizen gr 28.02.2019 subsidiereglement: vorming jeugdwerk gr 28.02.2019 subsidiereglement: werking van Schotense jeugdverenigingen gr 28.03.2019 deontologische code mandatarissen gr 28.03.2019 huishoudelijk reglement gemeenteraad gr 28.03.2019 intrekking belastingsreglement voor terrassen en uitstallingen gr 28.03.2019 politiereglement verkiezingen van het Europees parlement, het federaal parlement en de gewest- en gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019 gr 28.03.2019 reglement terrassen en uitstallingen gr 28.05.2015 definitieve vaststelling RUP Wijtschot gr 28.05.2015 politie op het wegverkeer Churchilllaan gr 28.05.2015 politie op het wegverkeer Constant Neutjensstraat gr 28.05.2015 politie op het wegverkeer Inrichting taxistandplaats Markt gr 28.05.2015 retributie op de organisatie deeltijds kunstonderwijs gr 28.05.2020 AGBS - statutenwijziging gr 28.05.2020 jaarrekening 2019 AGBS gr 28.05.2020 jaarrekening 2019 gemeente Schoten gr 28.05.2020 jaarrekening 2019 OCMW Schoten gr 28.05.2020 reglement voor waardebonnen nav covid-19 gr 28.05.2020 retributie plaatsrecht op de lokale kermissen gr 28.09.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Heikantstraat 258: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 28.09.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Jozef Hendrickxstraat 58: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 28.09.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Merelstraat - hoekhuis Gelmelenstraat 204: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 28.11.2013 belastingreglement op bar- en animeerpersoneel gr 28.11.2013 belastingreglement op het opruimen en verwijderen van sluikstortingen gr 28.11.2013 belastingreglement op het plaatsen op het openbaar domein van schutsels, etc. gr 28.11.2013 belastingreglement op het uitoefenen van ambulante activiteiten gr 28.11.2013 belastingreglement op het vervoer van personen met een politievoertuig gr 28.11.2013 belastingreglement op taxivoertuigen gr 28.11.2013 opcentiemen onroerende voorheffing gr 28.11.2013 retributiereglement op deelname aan activiteiten van Grabbelpas en SWAP gr 28.11.2013 retributiereglement op gebruik van rouwkamer op de gemeentelijke begraafplaats gr 28.11.2013 retributiereglement op het afhalen van grof vuil aan huis gr 28.11.2013 retributiereglement op het gebruik jeugdlokaal Park-iet gr 28.11.2013 retributiereglement op het verlenen van concessies op de gemeentelijke begraafplaats gr 28.11.2013 retributiereglement op standplaatsen tegenover de gemeentelijke begraafplaats gr 28.11.2013 retributiereglement op volumewissel van een afvalcontainer gr 28.11.2013 retributiereglement plaatsrecht op lokale kermissen gr 28.11.2019 aanpassing internetreglement bibliotheek gr 28.11.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Borgeindstraat - parkeerverbod afvalstraatje gr 28.11.2019 belasting op de asverstrooiing, het begraven van een stoffelijk overschot of een asurn en de bijzetting van een asurn in de urnenkelders/urnenzuilen en het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats van personen vreemd aan de gemeente gr 28.11.2019 belasting op het ontgraven van een stoffelijk overschot of een asurn en op het verplaatsen of uitnemen van een asurn uit de urnenkelder/urnentuin of uit het columbarium gr 28.11.2019 bijzonder politiereglement inzake de vergunningsplicht voor de clubhuizen van motorclubs gr 28.11.2019 reglement toelagen jubilerende verenigingen gr 28.11.2019 reglement voor viering jubilerende verenigingen gr 28.11.2019 retributie op de luister huwelijk of verklaring wettelijke samenwoning met plechtigheid gr 28.11.2019 retributie op gebruik rouwkamer op de gemeentelijke begraafplaats gr 28.11.2019 retributie op het leveren en plaatsen van afsluitplaten van nissen in het columbarium, afdekplaten met omkadering van nieuwe urnenkelders, afdekplaten van urnenzuilen of de omkadering van bestaande urnenkelders op het urnenveld gr 28.11.2019 retributie op het verlenen van concessies op de gemeentelijke begraafplaats gr 28.11.2019 retributieregelement grabbelpas en swap gr 28.11.2019 retributiereglement de kaekelaar gr 28.11.2019 retributiereglement kasteel van Schoten gr 28.11.2019 retributiereglement LDC, antennes en bib gr 28.11.2019 retributiereglement op het gebruik van sportaccommodaties Koninklijk Atheneum en Bloemendaal gr 28.11.2019 retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van verblijfsvergunningen, zijnde het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf (zgn. a-kaart) gr 28.11.2019 retributiereglement zomertent gr 29.01.2015 gebruiksreglement zomertent gr 29.01.2015 subsidiereglement grote verbouwingswerken aan jeugdlokalen gr 29.01.2015 subsidiereglement onderhoudswerken aan jeugdlokalen gr 29.01.2015 subsidiereglement projectsubsidies gr 29.01.2015 subsidiereglement repetitieruimte gr 29.01.2015 subsidiereglement samenwerking jeugdhuizen gr 29.01.2015 subsidiereglement Schotense jeugdhuizen gr 29.01.2015 subsidiereglement vorming jeugdwerk gr 29.01.2015 subsidiereglement werking van Schotense jeugdverenigingen gr 29.01.2015 subsidiereglement werking voor kinderen met een beperking gr 29.03.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Lijsterstraat 2: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 29.03.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Thuretstraat 53: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 29.03.2018 bijzonder politiereglement betreffende het vertonen van tv-beelden tijdens het wk voetbal 2018 gr 29.03.2018 definitieve vaststelling RUP herziening Hofstraat gr 29.03.2018 politiereglement gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018 gr 29.03.2018 subsidiereglement schoolzwemmen 2018 gr 29.03.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: wijk Amerlo - zonale geldigheid tonnagebeperking maximum 3,5 ton gr 29.03.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: wijk Atheneum - zonale geldigheid tonnagebeperking maximum 3,5 ton gr 29.03.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: wijk H - zonale geldigheid tonnagebeperking maximum 3,5 ton gr 29.03.2021 subsidies 2021 cultuur-, sport- en wijkverenigingen gr 29.04.2021 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: uitrol elektrisch laadpunt Marsstraat gr 29.04.2021 ontwikkelingssamenwerking gr 29.04.2021 tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten (2021) gr 29.09.2016 aanpassing retributiereglement voor deelname aan activiteiten van Grabbelpas en SWAP gr 29.10.2015 politie op het wegverkeer Borgeindstraat gr 29.10.2015 politie op het wegverkeer Leo Van Hullebuschstraat gr 29.10.2015 reglement toelagen jubilerende verenigingen gr 29.10.2020 goedkeuring huishoudelijk reglement gecoro gr 29.10.2020 reglement ondersteuning filmproductie door ter beschikking stellen medewerkers en uitlenen politiemateriaal lokale politie schoten voor dienstjaren 2020 t.e.m. 2025 gr 29.10.2020 tijdelijk politiereglement betreffende de uitbreiding van horecaterrassen en het bijkomend afschermen van horecaterrassen tijdens de winterperiode gr 29.10.2020 vaststelling rechtspositieregeling lokaal bestuur schoten gr 29.10.2020 zonnecheques: wedstrijdreglement gr 30.01.2014 aanpassing kermisreglement gr 30.01.2014 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer Neerhoeve gr 30.01.2014 algemeen politiereglement ophaling huishoudelijke afvalstoffen gr 30.01.2014 belastingreglement op het gebruik van het containerpark gr 30.01.2014 bijzonder politiereglement op De Breker gr 30.01.2014 gebruiksreglement zomertent 2014 gr 30.01.2014 retributiereglement op het gebruik van de zomertent gr 30.01.2014 retributiereglement op werken nutsvoorzieningen gr 30.01.2014 subsidiereglementen jeugdwerking gr 30.01.2020 aankoop en toekenning waardebonnen gr 30.01.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Borkelstraat 68 gr 30.01.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Churchilllaan 119 gr 30.01.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: intrekken beurtelings parkeren en instellen nieuw parkeerverbod gr 30.01.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: uitrol elektrische laadpunten gr 30.01.2020 bijzonder politiereglement tv-beelden EK voetbal 2020 gr 30.01.2020 gebruiksreglement reclameborden gr 30.01.2020 gebruiksreglement zomertent gr 30.01.2020 retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein gr 30.01.2020 subsidie schoolzwemmen gr 30.01.2020 tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten gr 30.03.2017 aanvullend reglement politie op wegverkeer: E. De Backerstraat 32 A: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 30.03.2017 aanvullend reglement van politie op wegverkeer: Brechtsebaan t.h.v. Struikfoods: schrapping gr 30.03.2017 aanvullend reglement van politie op wegverkeer: parkeerverbod Brechtsebaan t.h.v. Struikfoods gr 30.03.2017 subsidiereglement wijkverenigingen gr 30.04.2015 belasting inkomtaks begraafplaats gr 30.04.2015 bijzonder politiereglement Globefest gr 30.04.2015 politie op het wegverkeer Kalstraat Leo Van Hullebuschstraat gr 30.06.2016 aanpassing retributiereglement op de gemeentelijke bibliotheek gr 30.06.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer Churchilllaan 59: schrapping parkeerplaatsen voor personen met een handicap gr 30.06.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer Kuipersstraat 38: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 30.06.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer Kuipersstraat 55: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 30.06.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer Tulpenlaan 58: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 30.06.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: opheffen stilstaan- en parkeerverbod Kuipersstraat gr 30.06.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: voorrangsregeling Kuipersstraat gr 30.06.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: woonerf Kuipersstraat gr 30.06.2016 feestverlichting: aanpassing politiereglement gr 30.11.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Kuipersakkerstraat 56: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 30.11.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Olmenlei 24: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 30.11.2017 bijzonder politiereglement permanente gelegenheden (horecazaken) gr 31.01.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Jozef Hendrickxstraat 177: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 31.01.2019 gemeentelijke premie mantelzorg gr 31.01.2019 gemeentelijke tussenkomst begrafeniskosten oud-strijders gr 31.01.2019 gemeentelijke tussenkomst incontinentie en nierdialyse gr 31.01.2019 gemeentelijke tussenkomst stoma gr 31.01.2019 sociaal-medische toelagen aan volwassenen met een handicap gr 31.01.2019 sociaal-pedagogische toelagen aan kinderen met een handicap gr 31.05.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Salvialei 149: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 31.05.2018 organiek reglement culturele inspraak Grafische vormgeving (18+) Groen en Natuur Groen en natuur Groen in de tuin Groendaken Groentekar Groentenkar Groepsmusiceren

P

Paalstraat Pagina niet gevonden Park Happening Schoten Parkeerverbod en inname openbaar domein Parken Parkeren Pedicure en manicure Pedicure en manicure Pers Personen met een beperking Pesticidengebruik beperken Peuters in actie Piano Piano pop-jazz Plannen en voorschriften Planning modules muzieklab Pleegzorg Polioattest Politie Politieke partijen Politiereglement Politieverordening burgemeester 19.03.2020 art 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het afgelasten van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2020 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het afgelasten van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2020 in het kader van de strijd tegen het coronavirus Covid-19 Praktisch Praktische vragen over je vaccinatie Premies Privacyverklaring Processierupsen veelgestelde vragen Programma Programma en tickets Project 11: Zon op de daken voor Iedereen Project 12: Schot(en) in het klimaat Project 13: Ieder zijn (eigen) klimaatplan Project 1: GOAS Houten producten Project 5: Eethuisbeek als verbindingswerk Project 6: OHWapp - Opslag van hemelwater automatisch maximaliseren met smartphone applicatie Project 7: waTER LINDE, groene speelplaats vermindert wateroverlast in wijk Donk Project 9: Warmtenet Schoten Projecten ontwikkelingssamenwerking Projectstudio (18+) Projectsubsidie Promotie maken Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Integratie en Inburgering naar Lokaal Bestuur Schoten Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen Publieke raadpleging 2019 Psychosociale begeleiding Psychosociale begeleiding PUK/PIN-code

B

Babymassage Bad en douche Bad en douche Balboek Folk Basgitaar pop-jazz Basisonderwijs Basisonderwijs Bedrijven Beeld & Cultuur Beeldatelier (8+) Beeldinitiatie (6+) Beeldlab (12+) Begeleiding daklozen en vluchtelingen Begeleiding daklozen en vluchtelingen Begraafplaats Behaagactie: bestel voordelig streekeigen groen Beiaardwedstrijd - wedstrijd afgelopen Bejaardenflats Bejaardenflats Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Albertdreef 31 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kuipersakkerstraat 118 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lodewijk Weijtenstraat 28 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Quinten Matsijsstraat 55 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Sint-Maria-ten-Boslei 10 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Spreeuwenlei 11 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Adriaan Brouwerstraat 3 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Adriaan Brouwerstraat 49 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Adriaan De Brouwerstraat 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Akkerlaan 8 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Albert Dineurlaan 27 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Albert Dineurlaan 35 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Alfons Heulensstraat 22 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Alfons Heulensstraat 22 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Alfons Servaislei 12 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Alfons Servaislei 44 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Alfons Servaislei 49 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Alfons Servaislei 54A Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Alfons Servaislei 54A, 56, Grasperkdreef 10, 2, Kwikstaartlei 5, Leeuwerikenlei 11, 15, 17, 17A, 19, 3, 30, 32, 32A, 34, 5, 7, Rosierslei 4, 5 en 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Alfons Verdijckstraat 13 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Alfons Verdijckstraat 26 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Alfons Verdijckstraat 8 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Alice Nahonlei 2 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Alice Nahonlei 53 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Alice Nahonlei 65 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Amazonendreef 18 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Amazonendreef 18 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Amazonendreef 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ambiorixlei 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ambiorixlei 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Amerlolaan 43 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Amerlolaan 53 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning André Ullenslei 16 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning André Ullenslei 30 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Anjerstraat 13 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Arthur Verhoevenlaan 10 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Arthur Verhoevenlaan 11 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Arthur Verhoevenlaan 15 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Arthur Verhoevenlaan 30 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Arthur Verhoevenlaan 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning August Jonckersstraat 12 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning August Jonckersstraat 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning August Jonckersstraat 69 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Belcrownlaan 23, Wasserijstraat 55, 57 en 91 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Beukendreef 7 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Boekenborglei 3 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Boekenborglei 51 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Boekweitstraat 18 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Boekweitstraat 49 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Boekweitstraat 7 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Boekweitstraat 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Borgeindstraat 157 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Borgeindstraat 237 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Borgeindstraat 49 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Borkelstraat 106 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Borkelstraat 106 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Borkelstraat 108 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Borkelstraat 134 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Borkelstraat 134 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Borkelstraat 134 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Borkelstraat 148 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Borkelstraat 2 en Churchilllaan 226 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Borkelstraat 2 en Churchilllaan 226 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Borkelstraat 97 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bosschaert de Bouwellei 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Botermelkbaan 50 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Boudewijndreef 25B Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Braamstraat 119 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Braamstraat 133 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brechtsebaan 216 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brechtsebaan 230 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brechtsebaan 236 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brechtsebaan 245 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brechtsebaan 252 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brechtsebaan 256 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brechtsebaan 28 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brechtsebaan 298 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brechtsebaan 40, 42, 44, 50, 54, 60, 62, 64, 66 en 70 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brechtsebaan 573 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brechtsebaan 728 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brechtsebaan 750 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bredabaan 1161 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bredabaan 1185, 1191 en 1197 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bredabaan 1201 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bredabaan 1203 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bredabaan 1257, 1257A, 1257B, 1257C, 1259, 1265, 1267, 1303, 1303A en 1303B Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bredabaan 1257C, 1259, 1265, 1267, 1303, 1303A en 1303B Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bremdreef 2A Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bremdreef 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Calesbergdreef 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Cederlaan 19 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Churchilllaan 161 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Churchilllaan 19 en Kuipersstraat 13 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Churchilllaan 356 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Churchilllaan 39 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Churchilllaan 41 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Churchilllaan 64A Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Churchilllaan 64A Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Columbuslei 25 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Constant Neutjensstraat 41 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Dennenlei 16 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Dennenlei 16 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Dennenlei 30 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Dennenlei 30 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Dennenlei 30 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Dennenlei 30 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Dennenweg 20 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Dennenweg 64 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Dennenweg 70/A Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Deurnevoetweg 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Deuzeldlaan 1, 3 en 5 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Deuzeldlaan 190 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Deuzeldlaan 204 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Deuzeldlaan 208 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Deuzeldlaan 21 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Deuzeldlaan 21 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Deuzeldlaan 220 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Distelvinklei 14 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Distelvinklei 15 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Edelweissbaan 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eduard Belpairelei 15 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eekhoornlei 3 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eekhoornlei 62 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eekhoornlei 62 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eekhoornlei 62 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eekhoornlei 62 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eekhoornlei 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eethuisstraat 103, 105, 107 en 99 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eikenlei 18 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eikenlei 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eikenlei 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Elfenbankdreef 30 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Elshoutbaan 228, 230 en 240 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Elzendreef 10 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Elzendreef 14 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Emiel Blangenoisstraat 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Emiel Blangenoisstraat 51 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Emiel Blangenoisstraat 79 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eugeen De Bocklaan 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eugeen Verbiststraat 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eugeen Verbiststraat 60 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Fazantendreef 20 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Filip Bourletstraat 43 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Fluitbergstraat 29 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Fluitbergstraat 30 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Fluitbergstraat 52 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Fluitbergstraat 59 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Fortbaan 113 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Fortbaan 24 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Fortbaan 68 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Fortbaan 97 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Fortbaan Lot 1 en Lot 2 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Frans Reinemundlei 10 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Frans Reinemundlei 10 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Frans Reinemundlei 20 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gagelbaan 15 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gagelbaan 25 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gagelbaan 25 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ganzendreef 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gazellendreef 8 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gelmelenstraat 12 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gelmelenstraat 129 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gelmelenstraat 153 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gelmelenstraat 179 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gelmelenstraat 179 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gelmelenstraat 185 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gelmelenstraat 196 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gelmelenstraat 2 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gelmelenstraat 2 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Graaf Joseph de Pretstraat 18 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Grimbertlaan 17 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Guido Gezellestraat 12 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Guido Gezellestraat 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hagenlei 21 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hagenlei 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Halewijnlaan 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hans Memlingstraat 1 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Heidebadlaan 14 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Heidebadlaan 15 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Heidebadlaan 34 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Heidebadlaan 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Heidebadlaan 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Heidebloemlei 26 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Heikantstraat 114, 116, 122 en Schotenhofdreef 3 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Heikantstraat 12A Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Heikantstraat 204 en 206 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Heikantstraat 23 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Heikantstraat 5 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hendrik Consciencestraat 8 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hendrik Van Antwerpenstraat 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Henri Engelslei 41 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hermelijnlaan 5 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hofstraat 18 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hoogmolendijk 2 en Wijnegembaan 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Horstebaan 12 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Horstebaan 188 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Horstebaan 3 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Houtduivendreef 10 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Invalidenlaan 12 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Invalidenlaan 19 en 21 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Jachtwachtersdreef 290 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Jachtwachtersdreef 308 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Jachtwachtersdreef 308 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Jan Van Puyenbroecklaan 35 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Jozef Cogelslei 37 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Jozef Cogelslei 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Jozef Hendrickxstraat 110 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Jozef Hendrickxstraat 127 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Jozef Hendrickxstraat 59 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Jozef Jennesstraat 33 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Jozef Jennesstraat 35 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Jozef Jennesstraat 98 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Jozef Verhaegenstraat 25 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Jozef Verhaegenstraat 55 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kanaaldijk 35, Merksemsebaan 270, Venhof 3, 5 en 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kanteklaarpad 12 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kapellei 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Karel Selsstraat 19 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Karel Selsstraat 24 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kastanjedreef 8 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kasteeldreef 15 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kasteeldreef 61 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kempensedreef 24 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kempensedreef 24 E18 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kempensedreef 24 Lot E2 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kempensedreef 24/P8 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kneuterlei 8 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kneuterlei 8 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Koningshoflei 14 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Koningshoflei 15 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kopstraat 226 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kopstraat 246 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kopstraat 246 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kopstraat 248 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Korte Kopstraat 65 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Korte Kopstraat 65 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kraaienlei Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kraanvogeldreef 2 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kraanvogeldreef 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kromvendreef 53 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kruiningenstraat 163 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kruiningenstraat 173 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kruiningenstraat 215 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kruiningenstraat 215 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kruiningenstraat 237 en Metropoolstraat 15 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kruiningenstraat 49 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kruiningenstraat 77 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kuipersakkerstraat 100 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kuipersakkerstraat 105 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kuipersakkerstraat 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kuipersakkerstraat 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kuipersakkerstraat 8 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kuipersstraat 51 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kuipersstraat 56 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kunstlei 14 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kunstlei 17 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kunstlei 8 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Laaglandlei 111 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Laaglandlei 135 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Laaglandlei 135 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Laaglandlei 141 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Laaglandlei 150 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Laaglandlei 150 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Laaglandlei 3A Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Laaglandlei 59 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Laaglandlei 78 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Laaglandlei 99 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Laarsebeekdreef 11, 13, 15, 5, 7 en 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Laarsebeekdreef 11, 13, 15, 5, 7 en 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Laarsebeekdreef 21 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Laarsebeekdreef 5 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lariksdreef 57 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lariksdreef 68 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lariksdreef 80 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Laurentdreef 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Leeuwerikenlei 24 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Leeuwerikenlei 34 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Leo Van Hullebuschstraat 128 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Leo Van Hullebuschstraat 147 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Leo Van Hullebuschstraat 217 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Leo Van Hullebuschstraat 43 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Leo Van Hullebuschstraat 64 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Leo Van Hullebuschstraat 65 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Leo Van Hullebuschstraat 81 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Leonard Gorisplein 24 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Leonard Gorisplein 24 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Liebiglaan 100 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Liebiglaan 100 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Liebiglaan 11, 5 en Metropoolstraat 12 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Liebiglaan 2 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Liebiglaan 46 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lijsterstraat 8 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lindenlei 129 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lindenlei 139 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lode Vleeshouwerslaan 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lodewijk De Weerdtstraat 5 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lodewijk De Weerdtstraat 54 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lodewijk Janssensstraat 47 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lodewijk Verheijenstraat 10 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lodewijk Verheijenstraat 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lodewijk Weijtenstraat 22 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lodewijk Weijtenstraat 24 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lodewijk Weijtenstraat 74 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lossingstraat 130 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lotuslaan 35 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lusthofdreef 1 en 5 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lusthofdreef 14 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lusthofdreef 19 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Malpertuuslaan 12 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Malpertuuslaan 14 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Malpertuuslaan 16 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Malpertuuslaan 18 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Malpertuuslaan 5 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Marialei 45 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Markt 17 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Markt 18 en 19 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Marsstraat 17 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Mastendreef 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Maurits Luyckxstraat 10 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Maurits Luyckxstraat 11 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Meibloemlei 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Melkerijstraat 20 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Melkerijstraat 23 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Melkerijstraat 33 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Metropoolstraat 1 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Metropoolstraat 18 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Metropoolstraat 3, 4 en 5 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Metropoolstraat 33 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Minervalaan 7 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Molenbaan 212 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Nationale Werf 11 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Nerviërslei 10 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Nerviërslei 25 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Nerviërslei 47 en 49 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Nerviërslei 47 en 49 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Nerviërslei 53 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Neteldreef 4 en 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Olmenlei 19 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ooievaarsdreef 1A Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Paalstraat 115 en 115A Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Paalstraat 164 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Paalstraat 214 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Paalstraat 266 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Paalstraat 288 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Paalstraat 321 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Paalstraat 57 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Paalstraat 67 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Paalstraat 70 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Paalstraat 74 en 76 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Paalstraat 94 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Papenaardekenstraat 23 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Pastoor Meeusenlaan 15 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Peter Benoitstraat 30 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Plataandreef 16 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Plataandreef 20 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Plataandreef 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Pletterijstraat 75 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Quinten Matsijsstraat 48 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Quinten Matsijsstraat 62 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Quirijnen Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ransuildreef 24 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Reigersdreef 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Reigersdreef 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ridder Walter Van Havrelaan 16 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ridder Walter Van Havrelaan 269 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ridder Walter Van Havrelaan 282 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ridder Walter Van Havrelaan 283 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ridder Walter Van Havrelaan 343 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ridder Walter Van Havrelaan 396 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rodeborgstraat 114 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rosierslei 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rosierslei 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rosveldstraat 22 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rosveldstraat 49 en 51 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rosveldstraat 51 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rosveldstraat 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rozenlaan 32 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rozenlaan 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ruitersdreef 1 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ruitersdreef 1 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ruitersdreef 27 en 29 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ruusbroecklei 6 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Salvialei 104 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Salvialei 117 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Salvialei 142 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Salvialei 151 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Salvialei 153 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Salvialei 172 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Salvialei 182 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Salvialei 72 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Schijndallei 36 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Schijnparklaan 42 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Sint-Cordulaplein 1, 2 en Verbertstraat 21B Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Sint-Cordulastraat 16 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Sluizenstraat 119 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Sluizenstraat 121 en 123 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Smederijstraat 24 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Sparrenlaan 10 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Sparrenlaan 3 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Sparrenlaan 67 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Spoorwegbaan 21 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Spreeuwenlei 11 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Spreeuwenlei 2 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Stanislas Meeuslei 1B Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Stanislas Meeuslei 27 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Stanislas Meeuslei 70 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Stanislas Meeuslei 73 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Stanislas Meeuslei 73 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Stanislas Meeuslei 82 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Tarwestraat 11 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Tarwestraat 21 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Taxanderlei 31 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Taxanderlei 41 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Taxanderlei 41 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Terheidedreef 39 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Theofiel Van Cauwenberghslei 56 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Thuretstraat 39 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Thuretstraat 41 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Thuretstraat 58 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Thuretstraat 76 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Tijllaan 11 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Tijllaan 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Toekomstlaan 133 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Toekomstlaan 183 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Toekomstlaan 22 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Trevierenlei 11 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Trevierenlei 3 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Tulpenlaan 29 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Tulpenlaan 44 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vaartdreef 38 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Valkenlaan 5 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Van Heurck Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Varenweg 10 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Varenweg 32 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Veerhuisdreef 2 en 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Veldenlei 3 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Veldenlei 4 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Venstraat 18 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Venusstraat 1 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Venusstraat 15 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Venusstraat 24 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Venusstraat 7 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Verbertstraat Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Verbertstraat 117 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Verbertstraat 154 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Verbertstraat 200 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Verbertstraat 77 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Verbertstraat 77 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Victor Adriaenssensstraat 51 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Victor Adriaenssensstraat 51 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Victor Adriaenssensstraat 53 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Victor Adriaenssensstraat 53 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Victor Nelisstraat 42 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Victor Nelisstraat 47 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Villerslei 129 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Villerslei 14 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Villerslei 149 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Villerslei 156 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Villerslei 51 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vlinderlei 1 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Voorkempenlaan 14 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Voorkempenlaan 14 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Voorkempenlaan 16 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Voorkempenlaan 16 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Voorkempenlaan 20 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Voorkempenlaan 28 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Voorkempenlaan 8a Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vordensteinstraat 11 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vordensteinstraat 14 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vordensteinstraat 141 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vordensteinstraat 22 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vordensteinstraat 34 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vuurkruisenlaan 29 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vuurkruisenlaan 33 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Wezelsebaan 117 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Wezelsebaan 161 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Wezelsebaan 193 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Wezelsebaan 90 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Wijngaardlaan 41 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Wijngaardlaan 7 en 9 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Wijtschotbaan 31 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Wilgendaalstraat 20 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Wilgendaalstraat 51 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Winkelstap 25 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Winkelstap 43 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Winkelstap 73 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Wouwersdreef 1A Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Wouwersdreef 33 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Wouwersdreef 48 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zagerijstraat 27 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zandstappenstraat 111 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zandstappenstraat 34 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zandstappenstraat 38 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zandstappenstraat 38 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zandstappenstraat 38 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zandstappenstraat 46 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zandstappenstraat 56 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zandstappenstraat 80 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zilverstraat 27 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zilverstraat 43 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zilverstraat 43 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zilverstraat 7 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zwanebloemlaan 28 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zwanebloemlaan 52 bekendmaking herneming openbaar onderzoek ten gevolge van een wijziging van de omgevingsvergunningsaanvraag tijdens de lopende procedure Kunstlei 17 Bekendmaking meldingsakte Bekendmaking meldingsakte Bekendmaking meldingsakte Bekendmaking meldingsakte Bekendmaking meldingsakte Lodewijk Verheijenstraat 6 Bekendmaking meldingsakte Acaciadreef 9, Botermelkbaan 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 75, 81, 83, 87, 91, De Kaak 2, Elfenbankdreef 1, 2, 3, 4, Kerkstraat 1, 3, 3a, 5, 7, Moerstraat 1, 2, 4, 6, 8, Plataandreef 1, 2, 3, 4, Wouwersdreef... Bekendmaking meldingsakte Akkerlaan 43 Bekendmaking meldingsakte Albertdreef 31 Bekendmaking meldingsakte Alfons Servaislei 54A, 56, Grasperkdreef 2, 4, 6, 8, 10, Kwikstaartlei 4, 5, 6, Leeuwerikenlei 3, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 17A, 19, 24, 26, 28, 30, 32, 32A, 34, Rosierslei 2, 4, 5, 6, 8, 11, Struikenlei 23, 35 en Villerslei 137 Bekendmaking meldingsakte Alfons Verdijckstraat 57 Bekendmaking meldingsakte Alice Nahonlei 2 Bekendmaking meldingsakte Alice Nahonlei 51 Bekendmaking meldingsakte Alice Nahonlei 92 Bekendmaking meldingsakte Amerlolaan 2 Bekendmaking meldingsakte Astriddreef 8 Bekendmaking meldingsakte Belcrownlaan 15, 17 en Wasserijstraat 90 Bekendmaking meldingsakte Beukendreef 11 Bekendmaking meldingsakte Beukendreef 27 Bekendmaking meldingsakte Borkelstraat Onbekend Bekendmaking meldingsakte Bosschaert de Bouwellei 4 Bekendmaking meldingsakte Botermelkbaan Bekendmaking meldingsakte Botermelkbaan 4, Dennenlei 37 en 39 Bekendmaking meldingsakte Braamstraat Bekendmaking meldingsakte Braamstraat Onbekend Bekendmaking meldingsakte Brechtsebaan 273 Bekendmaking meldingsakte Brechtsebaan 30 Bekendmaking meldingsakte Brechtsebaan 728 Bekendmaking meldingsakte Brechtsebaan 888 Bekendmaking meldingsakte Bredabaan 1161 en 1163 Bekendmaking meldingsakte bronbemaling Bekendmaking meldingsakte bronbemaling in de Papenaardekenstraat Bekendmaking meldingsakte Cederlaan 22 Bekendmaking meldingsakte Dennenweg 20 Bekendmaking meldingsakte Deurnevoetweg 9 Bekendmaking meldingsakte Deuzeldlaan 21 Bekendmaking meldingsakte Eethuisstraat 99, 101, 103, 105, 107 en Stanislas Meeuslei 6 Bekendmaking meldingsakte Emiel Blangenoisstraat 2 Bekendmaking meldingsakte Esdoorndreef 6 Bekendmaking meldingsakte Fluitbergstraat 29 Bekendmaking meldingsakte Fluitbergstraat 87 en 89 Bekendmaking meldingsakte Gaaiendreef 2 Bekendmaking meldingsakte Grimbertlaan 23 Bekendmaking meldingsakte Guido Gezellestraat 12 Bekendmaking meldingsakte Heideweg 20 Bekendmaking meldingsakte Heikantstraat 206, 208 en 210 Bekendmaking meldingsakte Heikantstraat 5 Bekendmaking meldingsakte Henri Dunantlaan 43 Bekendmaking meldingsakte Hermelijnlaan 13 Bekendmaking meldingsakte Hermelijnlaan 41 Bekendmaking meldingsakte Hertendreef Bekendmaking meldingsakte Hertendreef 33 Bekendmaking meldingsakte Hoogmolendijk 4 Bekendmaking meldingsakte Houtduivendreef 8 Bekendmaking meldingsakte Houthakkersdreef 6 Bekendmaking meldingsakte Industriepark Brechtsebaan 1 Bekendmaking meldingsakte Industriepark Brechtsebaan 22 Bekendmaking meldingsakte Jozef Hendrickxstraat 153 Bekendmaking meldingsakte Jozef Jennesstraat 75 Bekendmaking meldingsakte Junolaan 16 Bekendmaking meldingsakte Kastanjedreef 8 Bekendmaking meldingsakte Koningshoflei 15 Bekendmaking meldingsakte Kopstraat 374 Bekendmaking meldingsakte Kraaienlei 28 Bekendmaking meldingsakte Kraanvogeldreef 4 Bekendmaking meldingsakte Kromvendreef 83 Bekendmaking meldingsakte Kruiningenstraat 237 en Metropoolstraat 15A Bekendmaking meldingsakte Laarsebeekdreef 4 Bekendmaking meldingsakte Lariksdreef 71 Bekendmaking meldingsakte Listdreef 7 Bekendmaking meldingsakte Madonnadreef 18 Bekendmaking meldingsakte Malpertuuslaan 12 Bekendmaking meldingsakte Metropoolstraat 11, 11A, 11B en 11C Bekendmaking meldingsakte Metropoolstraat 5, 6 en 7 Bekendmaking meldingsakte Ooievaarsdreef 4 Bekendmaking meldingsakte Ooievaarsdreef 4 Bekendmaking meldingsakte Paalstraat 321 Bekendmaking meldingsakte Pastoor Meeusenlaan 7 Bekendmaking meldingsakte Plataandreef 16 Bekendmaking meldingsakte Quinten Matsijsstraat 39 Bekendmaking meldingsakte Ridder Walter Van Havrelaan 328 Bekendmaking meldingsakte Schijndallei 17 Bekendmaking meldingsakte Sint-Maria-ten-Boslei 12, 14 en 16 Bekendmaking meldingsakte Sint-Maria-ten-Boslei 2 Bekendmaking meldingsakte Sint-Michielscollege Bekendmaking meldingsakte Sluizenstraat 101 Bekendmaking meldingsakte Thuretstraat 72 Bekendmaking meldingsakte Villerslei 129 Bekendmaking meldingsakte Villerslei 6 en 8 Bekendmaking meldingsakte Voorkempenlaan Bekendmaking meldingsakte Vordensteinstraat 34 en Wilgendaalstraat 7 Bekendmaking meldingsakte Vordensteinstraat 34 en Wilgendaalstraat 7 Bekendmaking meldingsakte Vordensteinstraat 49 Bekendmaking meldingsakte Wezelsebaan 117 Bekendmaking meldingsakte Wijngaardlaan 39 Bekendmaking meldingsakte Wouwersdreef 33 Bekendmaking openbaar onderzoek (de)klassering onbevaarbare waterlopen Bekendmaking openbaar onderzoek hernieuwing omgevingsvergunning en uitbreiding bestaande stikstoftank en is gelegen te Wasserijstraat 25 Bekendmaking openbaar onderzoek inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten Bekendmaking openbaar onderzoek leegstaande bedrijfsruimten Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Columbuslei Bekendmaking openbaar onderzoek opheffing gemeenteweg gelegen op Eekhoornlei, Grote Singel, Vlinderlei, Heidebloemlei, Kanaallei en Doncklaan Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Liebiglaan 11, 5 en Metropoolstraat 12 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Paalstraat 214 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Boudewijndreef 25B Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Brechtsebaan 573 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Heikantstraat 200, 202, 204, 206, 208 en 210 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Kunstlei 8 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Nerviërslei 25 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Akkerlaan 7 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Albertdreef 37 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Alfons Servaislei 35 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Amazonendreef 18 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Amazonendreef 18 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Amerlolaan 43 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Amerlolaan 53 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Arthurdreef 7 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Beatrijslaan 1A Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Belcrownlaan 23, Wasserijstraat 55, 57 en 91 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Belcrownlaan 9A Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Beukendreef 7 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Bisschoppenhoflaan 631, 633, 635 en 637 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Botermelkbaan 37, 39 en 41 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Botermelkbaan 50 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Botermelkbaan 90 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Braamstraat 103 en 103A Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Brechtsebaan 250 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Brechtsebaan 256 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Brechtsebaan 40, 42, 44, 50, 54, 60, 62, 64, 66 en 70 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Brechtsebaan 40, 42, 44, 50, 54, 60, 62, 64, 66 en 70 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Brechtsebaan 573 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Brechtsebaan 573 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Bredabaan 1161 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Bredabaan 1161 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Bredabaan 1185, 1191 en 1197 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Bredabaan 1203 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Calesbergdreef 4 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Dennenweg 20 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Dennenweg 20 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Dennenweg 64 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Deurnesteenweg 6, 14A, 30, Kanaaldijk 25, Merksemsebaan 290 en 292 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Deurnevoetweg 9 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Distelvinklei 14 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Eekhoornlei 62 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Eethuisstraat 103, 105, 107 en 99 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Elzendreef 14 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Esdoorndreef 5 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Fortbaan 113 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Frans Reinemundlei 20 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Gagelbaan 25 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Gelmelenstraat 12 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Gelmelenstraat 2 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Gelmelenstraat 2 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Heidebadlaan 14 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Heidebadlaan 19 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Heidebadlaan 34 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Heidebloemlei 40 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Heikantstraat 204 en 206 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Hendrik Consciencestraat 8 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Hoogmolendijk 2 en Wijnegembaan 6 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Horstebaan 12 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Horstebaan 14 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Horstebaan 14 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Houthakkersdreef 4 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Industrielaan 70, Kanaaldijk 6 en Melkerijstraat 1 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Industriepark Brechtsebaan 26 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Invalidenlaan 19 en 21 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Jan Van Eyckstraat zn Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Kanaaldijk 253 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Kanaaldijk 35, Merksemsebaan 270, Venhof 3, 5 en 6 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Kanaaldijk 35, Merksemsebaan 270, Venhof 3, 5 en 6 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Kasteeldreef 61 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Kempensedreef 24 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Kempensedreef 24 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Kempensedreef 24 Lot E2 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Kempensedreef 24 N1 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning klasse 1 vanwege DC Industrial Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Kneuterlei 8 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Koningshoflei 15 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Kopstraat 246 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Kopstraat 246 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Kopstraat 248 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Kunstlei 17 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Laaglandlei 72 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Laarsebeekdreef 24 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Laarsebeekdreef 5, 7, 9, 11, 13 en 15 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Laurentdreef 6 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Leonard Gorisplein 24 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Liebiglaan ZN Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Lode Vleeshouwerslaan 9 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Madonnadreef 24 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Malpertuuslaan 12 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Malpertuuslaan 5 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Meibloemlei 9 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Metropoolstraat 1 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Metropoolstraat 1 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Metropoolstraat 11, 11A, 11B, 11C, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37A, 38, 39, 6, 7, Pletterijstraat 102, 104 en Vaartkaai 2 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Metropoolstraat 19 en 21 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Metropoolstraat zn Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Molenbaan 212 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Nerviërslei 16 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Paalstraat 110, 112 en 114 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Paalstraat 57 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Papenaardekenstraat 150 en 152 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Pastoor Meeusenlaan 15 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Patrijzenlei 1 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Plataandreef 20 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning recyclagepark Sluizenstraat 121 en 123 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning regulariseren van een tuinhuis en boomhut Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Rosierslei 4 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Rosierslei 4 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Rubensstraat 37 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Ruitersdreef 1 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Ruitersdreef 27 en 29 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Ruusbroecklei 6 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Schijndallei 16 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Schijndallei 23 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Schijnparklaan 18 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Sluizenstraat 115 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Sluizenstraat 119 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Sluizenstraat 119 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Sluizenstraat 119 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Smederijstraat 24 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Sparrenlaan 67 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Taxanderlei 21 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Taxanderlei 41 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Terheidedreef 41A Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Theofiel Van Cauwenberghslei 34 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Tijllaan 4 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Toekomstlaan 22 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning tuinberging Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Vaartdreef 36 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Valkenlaan 6 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Varenweg 32 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Varenweg 36 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Verbertstraat 117 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Villerslei 10 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Voorkempenlaan 16 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Wasserijstraat 5 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning wegenis- en rioleringswerken aan de Leeuwerikenlei - Kwikstaartlei – Rosierslei Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Wezelsebaan 103 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Wezelsebaan 173 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning wijzigingsaanvraag voor de herbouw van de Hoogmolenbrug Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning windturbineproject Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Wouwersdreef 1A Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Wouwersdreef 48 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Zaatstraat 24, 26, 28, 30 en 32 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Zandstappenstraat 38 Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning Zandstappenstraat 48 Bekendmaking openbaar onderzoek over een straatnaamgeving Zurkelbospad Bekendmaking openbaar onderzoek van het ontwerp actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ Bekendmaking straatnaamgeving Dauwaertlaan Bekijk video- en fotoreportage Schoten Schol 2018 Beleid Beleidsplannen Belg worden Belgisch paspoort Ben je een vereniging? Benefietconcert reservatie Beroepskaart voor vreemdelingen Besluit burgemeester 02.03.2009 lijst beoordelaars brandweer Besluit burgemeester 07.01.2015 overuren 2014 - beroepsbrandweer Besluit burgemeester 07.04.2020 digitale raden besluit burgemeester 12.03.2020 Maatregelen naar aanleiding van de verdere verspreiding van het Covid-19-virus Besluit burgemeester 14.05.2020 maatregelen tot beperking van toegang tot het recvclagepark “Den Breker” tijdens de coronacrisis Besluit burgemeester 15.12.2014 verlof korpschef Besluit burgemeester 18.02.2021 toelating van een statische protestmanifestatie op 21 februari 2021 op de parking van sportcentrum De Zeurt te Schoten Besluit burgemeester 20.03.2020 vervanging burgemeester Besluit burgemeester 20.05.2020 organiseren van de wekelijkse markt vanaf 23 mei 2020 n.a.v. de heropstart na de COVID-19 maatregelen Besluit burgemeester 20.07.2020 dringende maatregelen wekelijkse markt Besluit burgemeester 20.07.2020 dringende maatregelen wekelijkse markt Besluit burgemeester 21.01.2021 controle en handhaving van de quarantaineverplichting m.h.o. op de beheersing en bestrijding van de covid-19 pandemie besluit burgemeester 30.12.2012 overuren brandweer Besluit burgemeester 31.03.2021 bepalen van een mondmaskerplicht langsheen de lokale omloop van de Scheldeprijs op 7 april 2021 in de strijd tegen het coronavirus (covid-19) Besluiten Bestel voordelig je regenwaterton Bestuur Bestuur OCMW Bevraging aanbod 2021-2022 Bezienswaardigheden Bibliotheek Bibliotheek Bibliotheek Bijen en wespen Bijzonder comité voor de sociale dienst Bijzonder comité voor de sociale dienst bizLocator Blijf op de hoogte Blokfluit Bodemattest Bodemverontreiniging Boeking bevestigd Boeking bevestigd Boodschappentaxi Boodschappentaxi Bouwen en verbouwen Bouwmisdrijven Bouwovertredingen BPA Bloemendaal BPA Botermelk BPA Brechtsebaan BPA Centrum BPA Kasteeldreef BPA Sas 6 BPA Schotenhof BPA Wijtschot Brandweer Brexit Brochures Bronbemaling Brood Brood Budget- en schuldbeheer Budget- en schuldbeheer Burenbemiddeling Burgemeester Buurtinformatienetwerken (BIN)

R

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ratten Recyclagepark Registreer je Schoten Schenkt-bon Reglementen en verordeningen Reisdocument voor niet-Belgen (vluchtelingen, staatlozen en bepaalde categorieën van vreemdelingen) Reisdocumenten Reistoelating voor minderjarigen Remi op ontdekking - voor leraars Remi op ontdekking - voor ouders Remi op ontdekking! Renovatie afgeschafte Eethuisbeek tussen Eduard Steursstraat en Deuzeldlaan en vernieuwing wegenis Stanislas Meeuslei Rijbewijzen Riolering en grachten rmw 03.12.2020 reglement van orde rmw 07.11.2019 huishoudelijk reglement rmw 15.12.2020 aanpassing reglement 'Sociale Schoten Schenkt-bonnen' rmw 22.02.2021 aanpassing reglement sociale 'Schoten Schenkt'-bons rmw 22.06.2021 jaarverslag organisatiebeheersing rmw 23.04.2020 bekrachtiging burgemeesterbesluit rmw 23.04.2020 reglement van orde rmw 23.06.2020 dagelijks bestuur inzake overheidsopdrachten rmw 23.06.2020 delegatie personeelsreglementeringen rmw 23.06.2020 organisatiebeheersingssysteem rmw 23.06.2020 sectoraal akkoord rmw 25.04.2019 wijzigingen personeelsformatie en rechtspositieregeling rmw 26.11.2020 meerjarenplan 2020-2025 kredietaanpassing 2020 rmw 27.05.2021 jaarrekening 2020 rmw 29.03.2019 deontologische code voor gemeenteraadsleden en leden van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn rmw 29.03.2019 huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn rmw 29.03.2021 afwijking reglement taxicheques rmw 29.03.2021 reglement taxicheques rmw 29.11.2020 vaststelling rechtspositieregeling lokaal bestuur Schoten rmw 30.01.2020 huishoudelijk reglement Raad voor Maatschappelijk Welzijn RUP Berkenrode RUP Borgeind RUP Centrum - herziening RUP E10-plas RUP herziening Hofstraat - definitieve vaststelling RUP Koningshof RUP Tuinwijk Bloemendaal RUP Veerhuisdreef RUP Wijtschot