Jeugdraad

De jeugdraad is hét adviesorgaan met betrekking tot allerhande zaken die jeugd en het jeugdwerk van Schoten aanbelangen. De leden geven advies over het meerjarenplan en andere beleidsdocumenten over jeugdzaken.

Alle jeugdbewegingen, jeugdhuizen, amateuristische kunstbeoefening voor jongeren, speelpleinen en politieke jeugdafdelingen kunnen een afgevaardigde sturen. Zij worden aangevuld met enkele onafhankelijke leden, de schepen van jeugd Iefke Hendrickx en jeugdconsulent Annick Degreve.

Het werkingsjaar loopt van september tot en met augustus. De jeugdraad wordt negen keer per jaar samengeroepen, telkens op een andere locatie.

De voorzitter van de Schotense jeugdraad is Julie Geens. Het secretariaat wordt opgenomen door de gemeentelijke jeugddienst.