Duurzaam (ver)bouwen en wonen

Duurzaam (ver)bouwadvies

Aan het gemeentelijk loket van de milieudienst kan je meer informatie vragen over duurzaan (ver)bouwen en wonen.

Bekijk de informatiefiche voor isolatie bij nieuwbouw

Bekijk de informatiefiche voor isolatie bij renovatie

Op Kamp C kan je gratis een grondige analyse van je verbouwplannen laten uitvoeren.

Daarnaast bezorgen wij je graag meer informatie over de beschikbare energiepremies.

Dakisolatienorm

Sinds 1 januari 2015 geldt de dakisolatienorm voor alle wooneenheden (bv. woningen en appartementen, geen kamers) in het Vlaamse Gewest. Deze minimumnorm stelt dat de woning dient te beschikken over een dakisolatie met R-waarde van minimaal 0,75 m² K/W. Dit komt overeen met een laag van ongeveer 3 tot 4 cm dakisolatie (afhankelijk van het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt). Als je niet voldoet aan deze norm worden strafpunten toegekend. Meer informatie is terug te vinden op de website van de Vlaamse Overheid of in deze brochure. Aarzel echter niet om een dikkere isolatielaag te voorzien.

Bouw- en sloopafval

Het is belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar de stortplaats wordt afgevoerd. Dat kan door de belangrijke fractie van het bouw- en sloopafval, de steenfractie, te breken. Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton, op voorwaarde dat ze niet verontreinigd is. Dat is mogelijk door gebouwen selectief te slopen. Bij de ontmanteling van een gebouw, worden daarbij de verschillende afvalstromen die vrijkomen apart ingezameld en afgevoerd naar de afvalverwerkingsbedrijven.

Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderd worden. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Verder worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen ... beter afzonderlijk ingezameld. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen we deze maximaal benutten door ze opnieuw te gebruiken en te recycleren.

Uiteraard is het niet de bedoeling om kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, te onderwerpen aan selectief slopen. Voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen wel een meerwaarde. Ook voor werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleggen van een oprit of terras, hou je de steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.

Interessante websites