Financieel directeur

De gemeenteontvanger/financieel directeur staat in voor het financiële beheer van de gemeente.

Hij voert controle uit op de financiële verbintenissen die de gemeente aangaat met betrekking tot de wettigheid en regelmatigheid ervan. De financieel directeur draagt de verantwoordelijkheid voor de begrotings- en vermogensboekhouding evenals voor het thesaurie- en liquiditeitsbeheer van de gemeente. Hij staat voorts in voor het debiteurenbeheer (fiscale en niet-fiscale ontvangsten) en heeft de algemene leiding over de financiële diensten.

Contact

Herman Martens
Gemeentehuis - financiële dienst
Verbertstraat 3
2900 Schoten

(03) 680 09 54
herman.martens@schoten.be