Gevelbegroening

Een groene geveltuin in Schoten

Een prachtige geveltuin kan je huis en de volledige straat helemaal opfleuren. In Schoten kan je heel eenvoudig een geveltuintje aanleggen.

Je hebt twee opties:

 Ik wil een stoeptegel verwijderen en een plantje in de grond planten (digitale aanvraag).

 Ik wil een constructie met planten aan mijn gevel, zonder een tegel te verwijderen. Neem contact op met de milieudienst.

Voordelen

  • Een groene klimplant aan je buitenmuur filtert het fijn stof en CO2 uit de lucht.
  • Een groengevel koelt je woning en de omgeving af tijdens de zomermaanden.
  • Een geveltuin kan een mooie nestplaats zijn voor vogels.
  • Klimplanten beschermen je buitenmuur tegen slagregen en wind. Klimplanten beschadigen je muur niet. De muur wordt enkel als steun en klimhulp gebruikt.
  • Elk jaar rond september/oktober organiseert de gemeente Schoten een actie met gratis gevelgroen.

 Bekijk stap voor stap hoe je een geveltuin aanlegt