Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Iemand die een IGO krijgt, moet zijn hoofdverblijfplaats in België hebben en er ook werkelijk en zonder onderbreking verblijven.

Als je een IGO ontvangt, moet je altijd op voorhand je tijdelijke verblijven melden als:

  • Je meer dan 21 opeenvolgende dagen van huis bent, maar binnen België blijft.
  • Je naar het buitenland gaat. Je meldt dan elk verblijf, ongeacht de duur, vooraf bij de dienst pensioenen en sociale premies. Indien je dat niet doet, wordt je IGO geschorst.

Verblijfscontrole

Wanneer je een IGO krijgt, zal een postbode van bpost minstens 1 keer per jaar bij je thuis aanbellen op een willekeurige datum.

  • Ben je thuis, dan toon je je identiteitskaart en hoef je verder niets te doen.
  • Ben je niet thuis, dan zal de postbode binnen een termijn van 21 dagen nog op 2 andere data langskomen. Als de postbode je na zijn derde bezoek niet heeft kunnen spreken, zal hij een verblijfsbewijs met een begeleidende brief in je brievenbus steken. Vanaf dat ogenblik heb je 5 werkdagen de tijd om dit verblijfsbewijs te laten invullen door de dienst pensioenen en sociale premies.