Invasieve planten

Invasieve uitheemse planten vormen een ernstige bedreiging voor onze biodiversiteit. De meest invasieve planten worden toegepast als sierplanten, ze ontsnappen uit onze tuin en palmen de omliggende natuur in. De meest gekende soorten zijn Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en reuzenbalsemien.

De gemeente Schoten ondertekende de Gedragscode invasieve planten in België. Hierbij volgt de gemeente volgende vijf richtlijnen:

  • Kennisnemen van de lijst van invasieve planten in België.
  • De aanplant van een aantal invasieve planten stoppen.
  • De inwoners informeren over invasieve planten.
  • Promotie maken voor alternatieve niet-invasieve planten.
  • Deelnemen aan een detectiesysteem voor invasieve planten.

Meer info

Het AlterIAS-project

Gedragscode invasieve planten

'Welke soorten kiezen voor waterpartijen en watertuinen?'