Zoek je een vereniging?

Schoten telt tientallen jeugdverenigingen die zich elk op een unieke manier inzetten voor de jongeren van onze gemeente. Velen van hen zetelen ook in de jeugdraad, waar ze de kans krijgen om hun visie te geven over alles wat er voor jongeren in Schoten wordt georganiseerd.