Maaibeleid

Dat de bijen het moeilijk hebben, is bekend. Maar ook insecten hebben het niet makkelijk. Honingbijen, hommels en andere wilde insecten hebben vooral genoeg groen nodig om voedsel te vinden.

Gemeente Schoten stimuleert de bloemengroei met een minder intensief groenbeheer. Zo helpen we insecten in hun zoektocht naar voedsel.

Tweemaal per jaar maaien

We maaien niet meer overal wekelijks het gras, maar slechts tweemaal per jaar. We volgen daarbij de principes van het Bermdecreet dat bepaalt dat een eerste keer mag gemaaid worden na 15 juni, een tweede keer na 15 september.

Na het maaien nemen we het maaisel mee, waardoor de bodem verarmt. Zo komen er meer bloemen van (korte) planten tevoorschijn. Dat zorgt niet alleen voor een fleurig zicht, maar is ook goed voor bijen en andere insecten.

Begraafplaats

Ook de begraafplaats wordt op deze manier omgevormd tot een begraafpark.

Door minder te maaien worden de grasvelden omgezet in een frisse bloemenweide. De gangpaden maaien we wel nog geregeld.

Waar vroeger een kale zandvlakte was, is er nu heel wat leven te bespeuren.