Markten

Zaterdagmarkt

In Schoten vindt de openbare markt iedere zaterdagochtend plaats op de dan verkeersvrije Rodeborgstraat en een stuk van de Gelmelenstraat. De aanvraag voor een standplaats op de markt dien je schriftelijk in en richt je aan het college van burgemeester en schepenen. Op de dag van de markt zelf worden nog een aantal standplaatsen verloot.

Meer info
Dirk Vyncke - kabinetssecretaris
(03) 680 09 74
dirk.vyncke@schoten.be

Feestmarkt

De avondmarkt in de Kasteeldreef vindt plaats op vrijdag 12 juli 2019 van 16.00 tot 23.00 u.

Organisatie
AMV (Antwerpse markthandelaarsvereniging)

Meer info
www.antwerpsemarkten.be

Halloweenmarkt

De avondmarkt vindt plaats op 31 oktober van 16.00 tot 23.00 u op de Markt, in de Paalstraat en een gedeelte van de Theofiel Van Cauwenberghslei.

Organisatie
AMV (Antwerpse markthandelaarsvereniging) en AMBS (middenstand Schoten)

Meer info
www.antwerpsemarkten.be

Kerstmarkt

De avondmarkt vindt plaats op de 17 december van 15.00 tot 22.00 u in de Deuzeldlaan tussen LDC Cogelshof en de Heilig Hartkerk en een gedeelte van de Stanislas Meeuslei.

Organisatie
De Kerstgezellen vzw, AMV (Antwerpse markthandelaarsvereniging) en LDC Cogelshof

Meer info
kersthappening.deuzeld@gmail.com of www.antwerpsemarkten.be