Milieuhinder

De milieudienst heeft tal van zogenaamde monitoringprogramma's lopen, met de nadruk op de waterkwaliteit en het geluid. Hier kan beroep gedaan worden op het eigen veldlaboratorium en externe specialisten. De milieuambtenaren zijn gemachtigd om onaangekondigde inspectiebezoeken te doen bij bedrijven, of eventueel toezicht te houden op stookolietanks (ook bij particulieren). Je kan als burger met vragen terecht bij de milieudienst.

Op de website van de campagne 'Gezond uit eigen grond' worden de belangrijkste vuistregels voor gezonde tuinieren op een rijtje geplaatst.

Bekijk de brochure van 'Gezond uit eigen grond'