Milieuklachten

Als burger kan je bij de milieudienst informeren of bepaalde activiteiten wel vergund of gemeld zijn. Je kan eventueel het dossier inkijken en informatie verstrekken. Als het bedrijf een vergunning heeft, kan ook worden nagekeken of de milieuvergunningsvoorwaarden wel worden nageleefd.

Bij terugkerende klachten kan je steeds een beroep doen op de milieuambtenaren. In geval van klachten die lang aanwezig zijn, doe je er goed aan om het college van burgemeester en schepenen een klachtenbrief te schrijven. Er volgt dan zo snel mogelijk een onderzoek.

Na de kantooruren kan je terecht bij de politiediensten op het nummer (03) 680 12 70.