Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed. Dit heb je soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag.

Voorwaarden

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976. Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst. 

Procedure

Je kan een militiegetuigschrift opvragen bij de dienst burgerzaken van je woonplaats. Vraag het uittreksel tijdig aan omdat er soms nog wat opzoekwerk nodig is.

Wat meebrengen?

  • Je identiteitskaart.
  • Je militieboekje, als je dat nog hebt.

Prijs

Gratis