Natuurvergunning

In groene gebieden (in de praktijk meestal bos of natuurreservaat) zijn sommige handelingen onderworpen aan de natuurvergunningsplicht. De bodem nivelleren, struikgewas wegdoen, poelen dempen, boomrijen kappen ... moet allemaal vergund worden.

Een lijst van natuurvergunningsplichtige activiteiten ligt ter inzage bij de milieudienst. De natuurvergunning staat los van het zogenaamde bosdecreet, waarbij boseigenaars een goedgekeurd bosbeheersplan moeten hebben.

Melding van een wijziging van vegetatie en/of wijziging van kleine landschapselementen

Aanvraagformulier voor een natuurvergunning