Vergaderkalender raadscommissies

Kalender 2020

  • 9 januari en 5 november: gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en patrimonium
  • 6 februari en 1 oktober: gemeenteraadscommissie samenleven
  • 5 maart, 4 juni en 12 november: gemeenteraadscommissie klimaatbeleid en milieu
  • 2 april en 3 september: gemeenteraadscommissie financiën en personeel
  • 3 december: gemeenteraadscommissie openbare werken, mobiliteit en toegankelijkheid, viri

Gemeenteraadscommissie openbare werken, mobiliteit en toegankelijkheid, viri

De volgende vergadering vindt plaats op 16 juni 2020. Gezien de huidige maatregelen genomen door de nationale Veiligheidsraad zal de raadscommissie plaatsvinden via Teams en te volgen zijn via een livestream.

Agenda

  1. Goedkeuring vorige verslag d.d. 23 januari 2020
  2. Routeplan 2030 (toelichting stand van zaken)
  3. Weg- en rioleringswerken Borkelstraat (toelichting ontwerp)
  4. Weg- en rioleringswerken Leeuwerikenlei, Kwikstaartlei en Rosierslei (toelichting ontwerp)
  5. Fietsbruggen sas 6 en sas 8 (toelichting stand van zaken)