Vergaderkalender raadscommissies

Raadscommissie Openbare Werken, Mobiliteit en Toegankelijkheid, Viri

De volgende Raadscommissie Openbare Werken, Mobiliteit en Toegankelijkheid, Viri vindt plaats op maandag 24 juni 2019 om 20.00 u in de Raadzaal van OCMW Schoten (Verbertstraat 27, 2900 Schoten).

Agenda

 • Verkiezing voorzitter Raadscommissie
 • Weg- en rioleringswerken Columbuslei voorontwerp: adviesvraag
 • Toelichting en stand van zaken lopende dossiers:
  • Weg- en rioleringswerken Borkelstraat
  • Weg- en rioleringswerken Leeuwenrikenlei, Kwikstaartlei en Rosierslei
  • Snelheidsremmende maatregelen Wezelsebaan, Della Faillelaan
 • Vervoersregio (Routeplan 2030) – Stand van zaken.

Raadscommissie Klimaatbeleid en Milieu

De volgende Raadscommissie Klimaatbeleid en Milieu vindt plaats 20 juni 2019 om 20.00 u in de raadzaal van OCMW Schoten (Verbertstraat 27, 2900 Schoten).
 
Agenda

 • Goedkeuring verslag vorige Raadscommissie
 • Voorstellen en bespreken van het openbaar verlichtingsplan
 • Info dossier vuurwerk
 • Klimaatproject "burgerparticipatie" (stand van zaken)
 • Bonte Hannek overdracht (opvolging en stand van zaken)
 • Varia