Vergaderkalender raadscommissies

Raadscommissie openbare werken, mobiliteit, toegankelijkheid en viri

 • woensdag 14 december 2022

Raadscommissie samenleven

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 8 december om 20.30 u in de raadzaal van het OCMW.

Agenda

 • Goedkeuring verslag vorige overleg (8 juni 2022)
 • Inkanteling Sportprom vzw
 • Zomer 2023
 • Dienstverlening Zorg & Welzijn; stand van zaken
 • Brand Schuttershof; stand van zaken
 • Varia

Raadscommissie financiën en personeel

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 14 november 2022 om 20.00 u in de raadzaal van het gemeentehuis (Verbertstraat 3, 2900 Schoten).

Agenda

 • Kredietaanpassing 2022/1 lokaal bestuur Schoten
 • Begrotingsopmaak 2023 politiezone Schoten

Raadscommissie ruimtelijke ordening, patrimonium en huisvesting

 • donderdag 15 december 2022

Gemeenteraadscommissie klimaatbeleid en milieu

De volgende vergadering vindt plaats op 28 november 2022 om 20.00 u in de raadzaal van het gemeentehuis.

 • Verontschuldigingen
 • Goedkeuring verslag vorige raadscommissie
 • Lokaal energie- en klimaatpact (stavaza)
 • Project Energielandschap Noordertuin (introductie)
 • Klimaatdoelstellingen 2030 stavaza en traject
 • Klimaatkapitaal, resultaten en opvolging
 • Laanbomen Oude Belgen
 • Aanwerving boomspecialist (European Tree Worker)
 • Opname als gemeenteweg + heraanplanting/herstelling dreef Withof tussen Liebiglaan en Borgeindstraat
 • Warmtenetwerk i.s.m. bedrijven langs de vaart
 • Deelmobiliteit, evolutie en verdere ontwikkeling
 • Dossier Colas
 • Ontwikkeling gebied naast E10-plas
 • Varia