Kruiningenbrug

Kruiningenbrug Schoten

Café du Prince

Dit café was gelegen aan de Kruiningenbrug over de Kempische vaart op het einde van de Kruiningenstraat. Rond 1900 was het eigendom van het echtpaar Frans Daems-Joossens en bood logement aan arbeiders die werkzaam waren in de verschillende fabrieken aan weerszijde van het Kempisch kanaal.

Zo ook de Fransman Louis Legrand, die in de wolwasserij “Lavoir de Schooten” aan de overzijde van het kanaal werkte. Hij trouwde in 1901 met de dochter des huizes, Emilia Daems, en werd enkele jaren later getroffen door een beroerte waardoor hij werkonbekwaam werd. Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien vestigde het gezin zich vervolgens naast café du Prince waar zij een kruideniers-winkeltje begonnen. Boven de deur staat duidelijk het opschrift “SCHIPPERSWINKEL LEGRAND-DAEMS”; op de zijgevel, gericht naar de vaart, staat een hele opsomming van wat zij daar allemaal te koop aanboden.

Toen in 1927 Vic Meeus (de later bekende voetballer) geboren werd, heette het café “Sportwereld” en werd het uitgebaat door diens vader Jef die meer bekend stond als “de fijne”. Nadien namen dochter Maria en haar man het over. Het huis waar vroeger de schipperswinkel was, werd na WOII aangekocht door Vic Meeus, die er een kolenhandel begon. In die tijd kon men immers niet overleven van een voetballersloon. Dat is nu wel enigszins anders. In 1969 werd café Sportwereld volledig vernield door een gasontploffing waarbij één dode en een tiental gewonden vielen. Het café werd heropgebouwd en verder uitgebaat door Maria Meeus en haar zoon Ronny tot aan het einde van vorige eeuw.

Bronnen

J.M. Legrand, Historische schets van mijn grootvaders noodlottige levensloop voor, tijdens en na de eerste wereldoorlog. Scot nr 153 p. 16-033 tot 16-038 en H. Hendrickx, Vic Meeus 1927-2012, Scot nr. 143 p. 12-167 tot 12-173.