Omgevingsvergunning

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak.

Sinds 1 januari 2018 ging overal in Vlaanderen de omgevingsvergunning van start. Deze omgevingsvergunning vervangt de stedenbouwkundige-, verkavelings- en milieuvergunningen en de natuur- en socio-economische vergunningen.

Alles gebeurt gedigitaliseerd met één dossier via het omgevingsloket.

Omgevingsvergunning samenstellen

Voor je de omgevingsvergunning aanvraagt, moet je nog een aantal zaken uitzoeken of navragen: 

Wil je een architect inschakelen voor een (ver)bouwproject? Raadpleeg deze brochure voor meer info.