Omgevingsvergunning beslissingen

Je kan dossiers waarin een beslissing werd genomen, raadplegen onderaan deze pagina. Je kan ook steeds een kopie van de vergunning opvragen bij de gemeente via ruimtelijkeordening@schoten.be of (03) 680 09 55.

Het is ook mogelijk om beroep in te dienen tegen een beslissing genomen in eerste of in laatste aanleg. Waar je het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie:

Bevoegde overheid in eerste aanlegBevoegde overheid in laatste aanlegExtra beroepsmogelijkheden na laatste aanleg
College van burgemeester en schepenenDeputatieRaad voor vergunningsbetwisting
DeputatieVlaamse regeringRaad voor vergunningsbetwisting
Vlaamse regering/Raad voor vergunningsbetwisting

In de meeste gevallen moet je bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

 Lees meer info over de beroepsprocedure, dossiertaks en rolrecht.

 Meer specifieke informatie over het indienen omgevingsberoep provincie Antwerpen.

Beslissingen