Omgevingsvergunning indienen

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak.

Er zijn 2 manier om een omgevingsvergunning aan te vragen: snelinvoer of omgevingsloket.

Als je verdere hulp nodig hebt bij het indienen van je dossier of je wilt het dossier analoog indienen, maak een afspraak.

Snelinvoer

De snelinvoer is enkel te gebruiken bij werken die vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect en werken die nog niet uitgevoerd zijn

De snelinvoer bestaat uit 6 stappen. Tussendoor opslaan is niet mogelijk. Zorg dus dat je alle benodigde documenten bij elkaar zoekt voor je eraan begint. Het kan gaan om:

  • Inplantingsplan
  • Constructietekening
  • Geveltekening
  • Grondplan
  • Terreinprofielen

 Bepaal het onderwerp van je aanvraag of melding

 Bekijk de handleiding voor snelinvoer

Omgevingsloket

Alles wat niet ingediend kan worden via snelinvoer vraag je via het omgevingsloket aan.

 Bekijk de handleiding voor het omgevingsloket

Stap 1: start je aanvraag

Het omgevingsloket werkt met een login op basis van je identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, moet je dus beschikken over een eID kaartlezer en pincode of over een token. Extra software is niet vereist.

 Start je dossieraanvraag

Stap 2: Neem het normenboek bij de hand, zodat u niets vergeet

Werken met een architect: normenboek OMV digitale aanvragen met architect.

Werken zonder een architect: normenboek OMV digitale aanvragen zonder architect.

Stap 3: Laad al uw plannen, tekeningen, foto's en documenten op

Tip: volg hierbij zeker de richtlijnen van het normenboek (stap 2). Wanneer het normenboek niet wordt gevolgd, kan je dossier onvolledig zijn. Het normenboek geeft op de laatste pagina aan welke dossierstukken verplicht zijn en aan welke vormelijke en technische vereisten ze moeten voldoen.

Stap 4: Raadpleeg de lijst tot welke bevoegde overheid je dossier behoort

Bij het indienen van je dossier in het omgevingsloket zal je de vraag krijgen tot welke bevoegde overheid je project behoort: Vlaamse overheid of de provincie. Als het niet voorkomt op één van de vorige lijsten, dan is het de bevoegdheid van de gemeente.

Stap 5: De knop om je dossier in te dienen, verschijnt wanneer je digitale handtekening hebt toegevoegd