Overlijdensaangifte

De overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden en is wettelijk verplicht. De begrafenisondernemer of een verwante meldt het overlijden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Voorwaarden

De overledene moet in Schoten overleden zijn.

Procedure

 • De aangifte gebeurt op de dienst burgerlijke stand van de plaats van overlijden. In Schoten maak je hiervoor eerst telefonisch een afspraak.
 • De akte van overlijden wordt opgemaakt.
 • Bij de aangifte moet je beslissen hoe de teraardebestelling gebeurt: begraving of crematie.
 • De nodige attesten worden aan de aangever meegegeven.

Wat meebrengen?

 • Overlijdensbewijs dat de geneesheer je bezorgt.
 • Trouwboekje.
 • Identiteitskaart en rijbewijs overledene.
 • Identiteitskaart van de aangever.
 • Niet-inwoner van Schoten: attest van laatste wilsbeschikking.
 • Bij een crematie: medisch attest en verslag van de beëdigde geneesheer.
 • Volmacht

Verbetering akte

Als er volgens jou een schrijffout in je akte voorkomt en je wil die laten verbeteren, neem dan contact op met de burgerlijke stand.