Uitwisseling van persoonsgegevens tijdens corona

In het kader van het bestrijden van de Covid-19-pandemie verwerkt gemeente en OCMW Schoten bepaalde persoonsgegevens. Deze gegevens worden, indien nodig, meegedeeld met andere instanties.

We verzekeren dat dit gebeurt onder strikte regels en met respect voor ieders privacy. Gegevens die worden gedeeld, worden enkel gebruikt in dit kader en worden nooit ingezet voor andere doeleinden.

Protocollen

Bekijk hieronder de verschillende protocollen die gemeente en OCMW Schoten volgen bij het verwerken van deze persoonsgegevens.

 Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien Regie naar Schoten in het kader van het nemen van financiële tegemoetkomingen

 Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar de gemeente Schoten in het kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

 Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar de gemeente Schoten en OCMW Schoten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de lokale besturen met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie